Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Identifiering av nyckelparametrar för effektiv och stabil rötning av gödsel

Status: Pågående
Projektnummer: JTI-22-83-731
Kategori: S-JTI | Cirkularitet / restströmmar
Branschområden: Energy and biomass
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Anna Schnürer
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences
E-postadress: anna.schnurer@slu.se
Telefon: 0743231517
Medsökande: Karin Ahlberg-Eliasson
Medsökande: Anna Schnürer
Beviljade medel: 1 400 383 SEK

Swedish biogas production is crucial to reach environmental and climate targets and manure represents a great potential, corresponding to ca 2,7 Twh. However, the production from manure-based facilities currently only reaches around ca 64 GWh. Due to the character of manure it is difficult to reach economic feasibility, which limits the establishment of new biogas facilities. Moreover, there is no conclusive “best operational management”, and thus the efficiency of the plants is varying a lot and the full potential is not reached. The proposed project will compile and statistically evaluate data from a comprehensive survey of the majority of presently established manure-based biogas facilities, with the overall aim to find links between management and efficient biogas production, e g high degradation, biogas production and nutrient level in digestates, and low residual gas production. The results will be communicated to the scientific community, advisors, stakeholders and farmers.

Svensk biogasproduktion är avgörande för att nå miljö- och klimatmål och gödsel utgör en stor potential, motsvarande ca 2,7 Twh. Produktionen från gödselbaserade anläggningar når dock för närvarande endast cirka 64 GWh. På grund av karaktären på gödsel är det svårt att nå ekonomisk lönsamhet, vilket begränsar etableringen av nya biogasanläggningar. Dessutom finns det ingen "bästa driftstrategi", varför effektiviteten i anläggningarna varierar mycket och den fulla potentialen nås inte. Det föreslagna projektet kommer sammanställa och statistiskt utvärdera data från en omfattande undersökning av majoriteten av idag etablerade gödselbaserade biogasanläggningar, med det övergripande syftet att hitta kopplingar mellan drift och effektiv biogasproduktion, t.ex. hög nedbrytning, biogasproduktion och näringshalt i rötresten, och låg restgasproduktion. Resultaten kommer att kommuniceras till forskarsamhället, rådgivare, intressenter och lantbrukare.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Frisk av jobbet - nu och senare (FAJ)
Anders Thelin, Karolinska Institutet

Projektnummer: 0035006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Detektion och karaktärisering av virologiska agens hos kalvar med akuta lunginflammationer. II
Stefan Alenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0253012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Mjölkkornas välbefinnande i automatiska mjölkningssystem. Rangordning och välbefinnande.
Hans Wiktorsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230076 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förbättrad diagnostik av Lawsonia - en av de viktigaste diarréframkallande bakterierna hos gris
Marianne Jensen-Waern,

Projektnummer: 0352013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förädling av brödvete med hållbar sjukdomsresistens
Jan Ö Jönsson, Centrum för folkhälsa

Projektnummer: 9736003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Vallfodrets nedbrytningskinetik. Delprojekt 5 i tvärvetenskapliga projektet Produktionsteknik och vallfoderkonsumtion i ett vallfodersystem.
Michael Murphy,

Projektnummer: 9630014 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Unghönsuppfödning i Sverige- effekt av beläggningsgrad och inhysningsform
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: 0337003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Funktionella ytbeläggningar för miljövänligt högpresterande utsäde
Berndt Gerhardson,

Projektnummer: 0233018 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev