Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Inflammationsmarkörer i bronchiella biopsier hos hästar med kronisk bronkiolit

Status: Avslutat
Projektnummer: 0447041
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2007
Datum för slutrapport: 26 mars 2007
Huvudsökande: John Pringle
Organisation: SLU
E-postadress: john.pringle@slu.se
Telefon: 018-671474
Beviljade medel: 350 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1722

Livscykelanalys (LCA) av norrländsk mjölkproduktion
Christel Cederberg, Svensk Mjölk

Projektnummer: H0530077 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 13 augusti 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

Jämförelse mellan fodermedlens toxikologiska egenskaper och potential för mögeltillväxt i ekologiska respektive konventionella mjölkbesättningar
Alexey Solyakov, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H0530191 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 augusti 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

Är extragrisen en effekt av fodrets fettsyraprofil eller av uni egenskap hos fodermedlet havre ?
Maria Neil, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0352004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 juli 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

Utveckling av vaccin mot koccidios hos slaktkyckling - identifiering av skyddande immunfunktioner
Arvid Uggla, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0343005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 juli 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

Strategier för sort och platsval, upptagning och lagring vid sen leverans av sockerbetor
Åsa Olsson, Nordic Beet Research foundation

Projektnummer: H0644101 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 9 juli 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

Multiplex detektion av virus hos nötkreatur med hjälp av nya molekylära metoder
Sándor Belák, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0030021 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 6 juli 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

Industrihampans kommersiella produktområden i Sverige - Fallstudier hos företag i primära branscher
Bengt Svennerstedt, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0546145 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 juni 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

Inverkan av grisningsboxars golv på klöv- och benskador hos spädgrisar samt bogsår hos suggor
Nils Holmgren, Svenska Djurhälsovården AB

Projektnummer: V0650114 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 juni 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

Prognosverktyg för kvävegödsling i höstvete
Karin Blombäck, SLU

Projektnummer: 9933048 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 juni 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer

N49-99 Svenska köttrastjurars fertilitet och hållbarhet
Lennart Söderquist, SLU

Projektnummer: 0153001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 21 juni 2007

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev