Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kan brist på natrium och magensium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar: finns det några enkla markörer?

Status: Avslutat
Projektnummer: H0747183
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2007
Datum för slutrapport: 24 juni 2010
Huvudsökande: Anna Jansson
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: anna.jansson@huv.slu.se
Telefon: 018-672106
Beviljade medel: 750 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1712

Hästens roller i olika former av människovård
Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal högskola

Projektnummer: H1247027 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 januari 2015

The use of equine assisted therapy is increasing, however the specific function of the horse is insufficiently understood. This project investigates which concepts can be used to adequately describe the components that are involved in treatment. Is the horse a co-therapist? Coach? Friend or …

Läs mer

Utveckling av modeller för NorFor plan för beräkning av optimal utfodringsnivå till högt avkastande mjölkkor i Skandinavien
Jan Bertilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0930015 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 januari 2015

För att ge möjlighet till att få så ekonomisk utfodring av mjölkkor som möjligt behöver man veta hur mjölkproduktion reagerar på ökande tilldelning av foder , främst i form av energi. För att uppdatera tillgängliga modeller, så har en grupp skandinaviska forskare använt tillgänglig ny forskning …

Läs mer

Hållbar arbetskraft på friland - Rekommendationer för ett ergonomiskt utförande av det manuella arbetet
Stefan Pinzke, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V1246032 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 januari 2015

Stooped and squatting work postures are common in agriculture worldwide. There is little knowledge of how the
ergonomic situation is in Sweden for workers in ground level horticulture in terms of prevalence of musculoskeletal
disorders, awkward work postures, lifting of heavy loads, monotonous …

Läs mer

Kvalitetslyft för rosor i Sverige
GRO Plantskolor 2, GRO Plantskolor

Projektnummer: H1056196 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 december 2014

LRF Trädgård/Plantskola och Svenska Rosensällskapet har under 2011-2014 genomfört projektet Kvalitetslyft för rosor i Sverige. De två målen har varit att finna en effektiv metod för storskalig odlingsvärdestest, som även har en giltighet för alla sortimentsgrupper av växter. Samt göra en …

Läs mer

Vidareutveckling av värdekedjan i koncepten Rosens Dag och Årets Ros
GRO Plantskolor 2, GRO Plantskolor

Projektnummer: H1056199 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 december 2014

För att stimulera försäljningen av rosor har LRF Trädgård/Plantskola sedan 2008 arbetat med koncepten Rosens Dag och Årets Ros samt arbetat med att få ut information om dagens rossortiment till viktiga grupper. Koncepten har utvecklats bra, försäljningen av rosor har äntligen börjat öka, men det …

Läs mer

Subklinisk juverinflammation hos får
Ylva Persson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H1250075 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 december 2014

For efficient and economic sheep production, the ewes need to give birth and take care of an optimal number of
lambs each year. Moreover, the lambs have to be healthy and have a good growth rate. This can only be achieved
with healthy ewes, able to take good care of their offspring. The milk …

Läs mer

Självdöda eller avlivade mjölkkor – del II
Ulf Emanuelson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V1130032 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 december 2014

Syftet med studien var att identifiera faktorer på besättnings- och konivå med koppling till kodödlighet. Material för analyserna kom från kodatabasen, en specialutvecklad enkät, besök på destruktionsanläggningar samt från fokusgruppsdiskussioner med lantbrukare. Resultaten visade att incidensen …

Läs mer

Bättre beslutsstöd i spannmålsodlingen med platsspecifik ekonomisk nettokarta
Anna Rydberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: H1033240 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 december 2014

Syftet med det här projektet var att, med dagens möjligheter för precisionsodling som utgångspunkt, visa på möjligheterna med framtidens beslutsstödsystem för precisionsodling och möjliga vägar att nå dit. Målet med projektet har varit att utifrån loggad information ta fram platsspecifika kartor …

Läs mer

En jämförelse och utveckling av olika objektiva rörelseanalyssystem vid bedömning av hältor.
Marie Rhodin, SLU

Projektnummer: H1247074 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 december 2014

Objective motion analysis systems are common tools in clinical practice and research. The systems detect lameness, quantify the asymmetries and decide which limb is lame. The systems are more consistent and have higher accuracy compared to subjective evaluation. The aim is to compare four different …

Läs mer

Hög mjölkavkastning försämrar brunstvisningsförmågan - hur ska vi få korna dräktiga?
Britt Berglund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0730301 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 27 december 2014

Korna av SRB-ras uttryckte något starkare brunstsymtom än Holstein-korna vilket kan vara en av orsakerna till den generellt något bättre fruktsamheten vi ser hos denna ras. Kor som gick i lösdriftssystem hade starkare brunster än kor i uppbundet system. Det vanligaste brunsttecknet var upphopp på …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev