Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kan förbränning av fjäderfägödsel förbättra hållbarheten?

Status: Pågående
Projektnummer: JTI-22-83-727
Kategori: S-JTI | Cirkularitet / restströmmar
Branschområden: Energy and biomass Poultry
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Erik Sindhöj
Organisation: RISE - Research Institutes of Sweden, AB
E-postadress: erik.sindhoj@ri.se
Telefon: 0105166912
Medsökande: Andras Baky
Medsökande: Klara Båth
Beviljade medel: 927 988 SEK

Poultry manure is commonly used as fertilizer for crop production, however, high nutrient contents and unbalanced nutrient ratios limit application rates and require larger land areas for spreading, driving up manure handling costs. Techniques for incineration and pyrolysis of biomass are developing as processing alternatives that could be applied to poultry manure. Thermochemical conversion of manure could allow farmers to generate their own renewable energy while allowing reuse of phosphorus and potassium through the ash. Some new conversion technologies also allow the potential for capturing and reusing nitrogen normally lost in combustion. This project aims to develop and test a concept for waste-to-energy conversion for poultry manure by investigating technical alternatives that could be viably implemented in Sweden. The concept will be evaluated through system analysis to conclude if thermochemical conversion can improve farm profitability and environmental sustainability.

Fjäderfägödsel används som gödsel i växtodling, men höga näringsinnehåll och obalanserade näringsförhållanden begränsar spridningsmängder och kräver större spridningsarealer, vilket ökar kostnaderna för gödselhantering. Tekniker för termokemisk omvandling av biomassa med förbrännings- och pyrolysteknik utvecklas som skulle kunna tillämpas på fjäderfägödsel. Termokemisk omvandling av fjäderfägödsel kan göra det möjligt för jordbrukare att generera sin egen förnybara energi samtidigt som det tillåter återanvändning av fosfor och kalium genom askan. Vissa nya omvandlingstekniker möjliggör också möjligheten att fånga upp och återanvända kväve som normalt går förlorat vid förbränning. Detta projekt syftar till att utveckla och testa ett koncept för avfall-till-energiomvandling för fjäderfägödsel genom att undersöka tekniska alternativ som kan vara genomförbara implementerade i Sverige.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Vidareutveckling av vår- och höstplöjningsteknik på olika jordarter
Ingemar Gruvaeus, Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektnummer: 9833053 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Smittspridning av juverpatogener vid automatisk mjölkning.
Torkel Ekman,

Projektnummer: 0230044 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Balanserat styrkort för lantbruksföretag
Gert Göransson,

Projektnummer: 0034001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

På samma våglängd - LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor
Sigrid Agenäs

Projektnummer: O-17-20-970 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Mjölk

The aim of the project is to study effects of LED-light on milk production and activity in dairy cows. The main hypotheses are that LED light allows maintained cow activity and milk production with less energy used for illumination, and that LED-light makes it possible to apply a dark period during …

Läs mer

Genetisk variation i kalvningssvårigheter och dödfödslar i SRB-rasen
Lena Steinbock,

Projektnummer: 0130032 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Kan förbränning av fjäderfägödsel förbättra hållbarheten?
Erik Sindhöj, RISE - Research Institutes of Sweden, AB

Projektnummer: JTI-22-83-727 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Energy and biomass
Poultry

Poultry manure is commonly used as fertilizer for crop production, however, high nutrient contents and unbalanced nutrient ratios limit application rates and require larger land areas for spreading, driving up manure handling costs. Techniques for incineration and pyrolysis of biomass are …

Läs mer

Stråsädescystnematoder- underskattat hot i svensk spannmålsproduktion
Zahra Omer Elgali, Hushållningssällskapet/ HS Konsult AB

Projektnummer: O-22-20-748 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production

Cereal cyst nematodes (CNN) are considered as major pests in cereals causing considerable yield losses, especially in monoculture systems. The status of CCNs in Sweden is not fully elucidated, but recent surveys conducted in Västra Götaland county showed wide occurrence, specially of Heterodera …

Läs mer

Fördjupad kunskap om brunröta
Lars Wiik, Hushållningssällskapet Skåne

Projektnummer: O-22-20-745 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production
Potato

The use of fungicides in potatoes is in many cases unnecessarily large in relation to the risk of infestation of late
blight and tuber blight. With increased and better knowledge of potato late blight and tuber blight, the average control
intensity can probably be reduced by 25–50%. With the …

Läs mer

Baljväxter och sjukdomar i fokus i växtföljden
Lars Persson, Agri Science Sweden AB

Projektnummer: O-22-20-747 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Crop production

Cultivation of legumes will increase due to several factors. Among these are extraction of plant-based proteins for human consumption, a demand for increased self-sufficiency of vegetable proteins within the country, reduced costs for fertilisers by N-fixation in the legumes, and use of legumes as …

Läs mer

Ekonomistyrning mot klimatmålen på gårdsnivå: aktionsforskning och rådgivarnas roll
Uliana Gottlieb, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: R-22-46-760 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2022

Milk

Swedish farmers face increasing societal expectations to contribute to climate change mitigation and need to find economically viable ways to reduce the greenhouse gas (GHG) emissions. Knowledge on the planning- and other control tools for ensuring farm profitability under transition to lower …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev