Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kan förbränning av fjäderfägödsel förbättra hållbarheten?

Status: Pågående
Projektnummer: JTI-22-83-727
Kategori: S-JTI | Cirkularitet / restströmmar
Branschområden: Energy and biomass Poultry
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Erik Sindhöj
Organisation: RISE - Research Institutes of Sweden, AB
E-postadress: erik.sindhoj@ri.se
Telefon: 0105166912
Medsökande: Andras Baky
Medsökande: Klara Båth
Beviljade medel: 927 988 SEK

Poultry manure is commonly used as fertilizer for crop production, however, high nutrient contents and unbalanced nutrient ratios limit application rates and require larger land areas for spreading, driving up manure handling costs. Techniques for incineration and pyrolysis of biomass are developing as processing alternatives that could be applied to poultry manure. Thermochemical conversion of manure could allow farmers to generate their own renewable energy while allowing reuse of phosphorus and potassium through the ash. Some new conversion technologies also allow the potential for capturing and reusing nitrogen normally lost in combustion. This project aims to develop and test a concept for waste-to-energy conversion for poultry manure by investigating technical alternatives that could be viably implemented in Sweden. The concept will be evaluated through system analysis to conclude if thermochemical conversion can improve farm profitability and environmental sustainability.

Fjäderfägödsel används som gödsel i växtodling, men höga näringsinnehåll och obalanserade näringsförhållanden begränsar spridningsmängder och kräver större spridningsarealer, vilket ökar kostnaderna för gödselhantering. Tekniker för termokemisk omvandling av biomassa med förbrännings- och pyrolysteknik utvecklas som skulle kunna tillämpas på fjäderfägödsel. Termokemisk omvandling av fjäderfägödsel kan göra det möjligt för jordbrukare att generera sin egen förnybara energi samtidigt som det tillåter återanvändning av fosfor och kalium genom askan. Vissa nya omvandlingstekniker möjliggör också möjligheten att fånga upp och återanvända kväve som normalt går förlorat vid förbränning. Detta projekt syftar till att utveckla och testa ett koncept för avfall-till-energiomvandling för fjäderfägödsel genom att undersöka tekniska alternativ som kan vara genomförbara implementerade i Sverige.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Bekämpning av växtsjukdomar med mykorrhiza
Paula Persson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9933029 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Potatisbladmögel-B-Planeringsbidrag
Arnulf Merker, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0439002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förbättrad diagnostik av Lawsonia - en av de viktigaste diarréframkallande bakterierna hos gris
Marianne Jensen-Waern,

Projektnummer: 0352013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Sensorsystem för on-line bestämning av kalkbehov i fält
Lars Thylén, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik - JTI

Projektnummer: 0233044 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Korn som råvara för livsmedelsindustrin
Göran Persson,

Projektnummer: 9736006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtodlingssystemets inverkan på spannmålens nutritionella kvalitet
Gunnar Svensson,

Projektnummer: 9733070 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Värphybrider i lågbeläggningssystem
Gösta Gustafsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9837004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Deltagardriven forskning - Teori och praktik för svenskt lantbruk ?
Karin Eksvärd, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0446024 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Tillväxtreglering med bakterieinokulering
Berndt Gerhardson,

Projektnummer: 9833050 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Molekylär bevakning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) i Sverige (Molecular surveillance of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) in Sweden)
Sándor Belák, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 9930030 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev