Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kan förbränning av fjäderfägödsel förbättra hållbarheten?

Status: Pågående
Projektnummer: JTI-22-83-727
Kategori: S-JTI | Cirkularitet / restströmmar
Branschområden: Energy and biomass Poultry
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Erik Sindhöj
Organisation: RISE - Research Institutes of Sweden, AB
E-postadress: erik.sindhoj@ri.se
Telefon: 0105166912
Medsökande: Andras Baky
Medsökande: Klara Båth
Beviljade medel: 927 988 SEK

Poultry manure is commonly used as fertilizer for crop production, however, high nutrient contents and unbalanced nutrient ratios limit application rates and require larger land areas for spreading, driving up manure handling costs. Techniques for incineration and pyrolysis of biomass are developing as processing alternatives that could be applied to poultry manure. Thermochemical conversion of manure could allow farmers to generate their own renewable energy while allowing reuse of phosphorus and potassium through the ash. Some new conversion technologies also allow the potential for capturing and reusing nitrogen normally lost in combustion. This project aims to develop and test a concept for waste-to-energy conversion for poultry manure by investigating technical alternatives that could be viably implemented in Sweden. The concept will be evaluated through system analysis to conclude if thermochemical conversion can improve farm profitability and environmental sustainability.

Fjäderfägödsel används som gödsel i växtodling, men höga näringsinnehåll och obalanserade näringsförhållanden begränsar spridningsmängder och kräver större spridningsarealer, vilket ökar kostnaderna för gödselhantering. Tekniker för termokemisk omvandling av biomassa med förbrännings- och pyrolysteknik utvecklas som skulle kunna tillämpas på fjäderfägödsel. Termokemisk omvandling av fjäderfägödsel kan göra det möjligt för jordbrukare att generera sin egen förnybara energi samtidigt som det tillåter återanvändning av fosfor och kalium genom askan. Vissa nya omvandlingstekniker möjliggör också möjligheten att fånga upp och återanvända kväve som normalt går förlorat vid förbränning. Detta projekt syftar till att utveckla och testa ett koncept för avfall-till-energiomvandling för fjäderfägödsel genom att undersöka tekniska alternativ som kan vara genomförbara implementerade i Sverige.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Frisk av jobbet - nu och senare (FAJ)
Anders Thelin, Karolinska Institutet

Projektnummer: 0035006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Detektion och karaktärisering av virologiska agens hos kalvar med akuta lunginflammationer. II
Stefan Alenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0253012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Mjölkkornas välbefinnande i automatiska mjölkningssystem. Rangordning och välbefinnande.
Hans Wiktorsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230076 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förbättrad diagnostik av Lawsonia - en av de viktigaste diarréframkallande bakterierna hos gris
Marianne Jensen-Waern,

Projektnummer: 0352013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förädling av brödvete med hållbar sjukdomsresistens
Jan Ö Jönsson, Centrum för folkhälsa

Projektnummer: 9736003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Vallfodrets nedbrytningskinetik. Delprojekt 5 i tvärvetenskapliga projektet Produktionsteknik och vallfoderkonsumtion i ett vallfodersystem.
Michael Murphy,

Projektnummer: 9630014 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Unghönsuppfödning i Sverige- effekt av beläggningsgrad och inhysningsform
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: 0337003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Funktionella ytbeläggningar för miljövänligt högpresterande utsäde
Berndt Gerhardson,

Projektnummer: 0233018 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev