Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Karbohydrater i gres og grovfôr til hest - Den gode, den onde og den grusomme

Status: Avslutat
Projektnummer: H-17-47-287
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2017
Datum för slutrapport: 7 mars 2023
Huvudsökande: Rasmus Bovbjerg Jensen
Organisation: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
E-postadress: rasmus.bovbjerg.jensen@nmbu.no
Telefon: +4767232721
Medsökande: Cecilia Müller
Medsökande: null null

Grass for grazing or forage production contains variable amounts of carbohydrates, which often are described as the good (fiber), the bad (sugar) and the ugly (fructans) in relation to prevention, and development of diseases like insulin resistance and laminitis. There is a large variation in carbohydrate content in grass, and especially the content and digestion of sugar and fructans in grass is debated among horse owners. Furthermore, the fiber content and digestibility largely determines the energy content in grass and forage for horses, and is therefore of interest for both high- and low-performing horses. The aim of this project is to investigate the content of the different carbohydrate fractions in different grass species and to study their digestion in the equine gastrointestinal tract. This project will contribute with important knowledge regarding selection of grass species and harvesting or grazing regimes for different types of horses.

Gress til beite eller grovfôrproduksjon inneholder varierende mengder av karbohydrater, som ofte beskrives som de gode (fiber), de onde (sukker) og de grusomme (fruktaner) i forhold til forebyggelse og utvikling av sykdommer som insulinresistens og forfangenhet. Karbohydratinnholdet i gress varierer mye og spesielt er innholdet og fordøyelsen av sukker og fruktaner i gress mye diskutert blant hesteeiere. I tillegg har innholdet og fordøyeligheten til fiberen stor effekt på energiinnholdet i gress og grovfôr til hester, og er derfor av stor betydning for både høyt- og lavtytende hester. Formålet med dette prosjektet er å undersøke innholdet av forskjellige karbohydratfraksjoner i forskjellige gressarter og undersøke deres fordøyelse i hestens fordøyelseskanal. Dette prosjektet vil bidra med viktig kunnskap om valg av gressarter og høstings- eller beiteregimer for ulike hestetyper.

Gress til beite eller grovfôrproduksjon inneholder varierende mengder av karbohydrater, som ofte beskrives som de gode (fiber), de onde (sukker) og de grusomme (fruktaner) i forhold til forebyggelse og utvikling av sykdommer som insulinresistens og forfangenhet. Formålet med dette prosjektet er å undersøke innholdet av forskjellige karbohydratfraksjoner i forskjellige gressarter og undersøke deres fordøyelse i hestens fordøyelseskanal. Resultatene viser at sukker og fruktan varierer mye i gress, men fordøyeligheten er høy i hestens tynntarm. Fordøyeligheten av fiber påvirkes av høstetid og har betydning for energiinnholdet. Dette prosjektet vil bidra med viktig kunnskap om valg av gressarter og høstings- eller beiteregimer for ulike hestetyper. Prosjektet undersøkte ikke de metabolske responser når hestene spiser beite eller grovfôr av de spesifikke gressarter, det bør undersøkes i fremtidige studier.

Bakgrunn for prosjektet:
Gress til beite eller grovfôrproduksjon inneholder varierende mengder av karbohydrater, som ofte beskrives som de gode (fiber), de onde (sukker) og de grusomme (fruktaner) i forhold til forebyggelse og utvikling av sykdommer som insulinresistens og forfangenhet. Karbohydratinnholdet i gress varierer mye og spesielt er innholdet og fordøyelsen av sukker og fruktaner i gress mye diskutert blant hesteeiere. I tillegg har innholdet og fordøyeligheten til fiberen stor effekt på energiinnholdet i gress og grovfôr til hester, og er derfor av stor betydning for både høyt- og lavtytende hester.

Formålet med prosjektet:
Formålet med dette prosjektet var å undersøke innholdet av forskjellige karbohydratfraksjoner i forskjellige gressarter og undersøke fordøyelsen i forskjellige dele av hestens fordøyelseskanal. Dette prosjektet bidra med viktig kunnskap om valg av gressarter og høstings- eller beiteregimer for ulike hestetyper.

Forsøkene og resultater i prosjektet:
Prosjektet var inndelt i 3 arbeidspakker: 1) etableringa av forsøksfelter med 6 forskjellige gressarter, 2) målinger av fordøyelighet av gressprøver fra arbeidspakke 1 i laboratoriet (in-vitro målinger), og 3) målinger av fordøyelsen av utvalgte gressprøver i levende hester (in-vivo målinger).
De seks forskjellige gressartene brukt i arbeidspakke 1 var timotei, raigress, hundegress, bladfaks, engsvingel, og strandsvingel. Der ble etablerert 36 forsøksfelter med de forskjellige gressarter, så der kunne innsamles gressprøver på forskjellige høstetider, som etterlignede grovfôrproduksjon eller hester på beite. Der ble høstet et tidlig, middel og seint første slått høy fra forsøksfeltene. Der ble innsamlet gress prøver av gjenveksten gjennom sommeren og høsten. Næringsstoffinnholdet ble analysert i alle prøvene. Det var stor variasjon i sukker, fruktan og fiberinnholdet i prøvene. Hundegress var generelt et lavt innhold av sukker og fruktan og raigress et høyt sukkerinnhold. Proteininnholdet i gresset ble lavere når gresset ble eldre.

Det er dyrt og krever mye ressurser å undersøke fordøyelighet av alle prøvene, derfor ble den mulige fordøyelighet av prøvene bestemt i laboratoriet (in-vitro målinger) i arbeidspakke 2. Gressart og høstetid hadde en effekt på fordøyeligheten, raigrass hadde en høy og hundegress en lav fordøyelighet, og når gresset ble mer utviklet falt fordøyeligheten. På bakgrunn av målingene i arbeidspakke 2 blev raigress og hundegress utvalgt til å bli undersøkt i arbeidspakke 3.

I arbeidspakke 3 blev der anvendt levende forsøksheste til å bestemme fordøyeligheten av utvalgte gressprøver. Fordøyeligheten av sukker og fruktaner viste seg å være meget høy i hestenes tynntarm, og gressart og høstetid hadde liten effekt. Fiberfordøyligheten skjer i baktarmen (blind- og tykktarmen) på hesten, og raigress hadde generelt en høyere fordøyelighet enn hundegress. Høstetid påvirkede både fiber og protein fordøyeligheten negativt.

Perspektiver fra prosjektet:
På bakgrunn av resultatene i dette prosjekt kan det konkluderes at sukker og fruktan innholdet i gress varierer mye, og det er vanskelig å vurdere når der er mye i gresset. Fordøyeligheten er generelt høyere jo tidligere gresset høstes, og informasjoner om gressartene kan brukes til å sammensette de rette gressblandinger avhengig av hvilke hester, der skal spise gresset enten som beite eller grovfor. Prosjektet undersøkte ikke de metabolske responser når hestene spiser beite eller grovfôr av de spesifikke gressarter, det bør undersøkes i fremtidige studier.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Att förbereda för framtiden: uthålliga odlingssystem utan glyfosat
Alexander Menegat

Projektnummer: O-19-20-299 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production

We work with the vision that it possible to reduce herbicide use and completely abandon glyphosate in reduced and no-till systems by promoting soil health and crop vigour through a diverse crop rotation, cover crops and mechanical weed control. In field experiments, we compare innovative glyphosate …

Läs mer

Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet
Mats Emilson, Agroväst Livsmedel AB

Projektnummer: R-20-62-327 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

More and more consumers desire a tasty meat where production have considered the environmental impact and animal welfare. The purpose of this interdisciplinary project is to determine how to produce such a product while still make the production profitable, climate efficient and otherwise …

Läs mer

Mer vall på slätten för klimateffektiv produktion
Håkan Schroeder, SLU

Projektnummer: R-20-62-324 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Agriculture in plain-lands is often specialized in crop production, with no on-farm use of ley as animal fodder, and crop rotations that often includes only annual crops (e.g. oilseed rape, cereals and sugar beets). At the same time, integrating ley in arable cropping systems generates several …

Läs mer

Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst
Matilda Lampinen Salomonsson, SVA

Projektnummer: H-19-47-486 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Cannabinoids have potential to induce analgesia and muscle relaxation which would be beneficial for equine practice. Today there is no drug labelled for veterinary use containing these cannabinoids, but there are some herbal oil products which unofficially have been reported to be used in horses, …

Läs mer

Vattenstress och sensorstyrd kvävegödsling: utveckling av beslutsstöd för bättre synergier mellan vatten- och kvävestatus
Bo Stenberg

Projektnummer: O-19-20-319 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Crop production
Energy and biomass

This project aims to modify existing sensor systems for adapted nitrogen fertilization to consider water stress at
supplementary fertilization in cereals. Different approaches to consider sensor data and soil information will be tested
in field trials. Current commercial systems interpret water …

Läs mer

Förbättrad diagnostik av maskinfektioner och riktad avmaskning av värphöns
Johan Höglund

Projektnummer: O-19-20-288 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2019

Poultry

Worm infections in free-range layers are increasingly causing health problem in the poultry industry. Despite this, there are knowledge gaps about how worms are detected in living laying hens and on methods for how they can be controlled in modern free-range housing systems. The objectives of the …

Läs mer

Ryttarkänsla i praktiken - hur man undervisar ryttare
Anna Byström, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-20-47-567 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Instructing riders is a complex task because the riding teacher needs to pay attention to both the horse and the rider. This is particularly challenging in the riding school situation. The aim of this project is to investigate riding teachers’ instructions of aids and their timing. The study will …

Läs mer

Karbohydrater i gres og grovfôr til hest - Den gode, den onde og den grusomme
Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Projektnummer: H-17-47-287 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 7 mars 2023

Grass for grazing or forage production contains variable amounts of carbohydrates, which often are described as the good (fiber), the bad (sugar) and the ugly (fructans) in relation to prevention, and development of diseases like insulin resistance and laminitis. There is a large variation in …

Läs mer

Översikt över djurvälfärd för mjölkkor i lösdriftsstall inomhus
Gillian Petrokofsky, Oxford Systematic Reviews

Projektnummer: S-21-20-640 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 januari 2023

A systematic review of health and welfare of dairy cows associated with loose housing systems. The review will follow best practice for systematic evidence evaluation established by the Collaboration for Environmental Evidence. The review will incorporate stakeholder engagement and will be guided …

Läs mer

Hur kommer vi dit? Hållbar skörd och kvalité hos tunnel producerade jordgubbssorter
Sammar Khalil, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: R-18-25-147 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 13 januari 2023

Strawberry is an important horticultural crop with an annual production of 566 MSEK. A higher competitiveness of the Swedish strawberry industry is paramount in order to sustain and develop it for the future. To secure high yields of good quality, superior cultivars and optimal management are …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev