Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Kontroll av Neospora caninum-infektion hos svenska mjölkkor

Status: Avslutat
Projektnummer: 0130024
Kategori: Research program | Milk
Ansökningsår: 2005
Datum för slutrapport: 28 februari 2005
Huvudsökande: Arvid Uggla
Organisation: Statens Veterinärmedicinska Anstalt
E-postadress: arvid.uggla@adm.slu.se
Telefon: 018 - 67 16 93
Beviljade medel: 700 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1712

Snabbtest för att värdera grönmassans ensilerbarhet
Margareta Emanuelson, SLU

Projektnummer: V0530047 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Användning av geotextil för att minska föroreningsrisken av grundvatten från utomhus vistelseytor
Hans von Wachenfelt, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0430001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Styrning och kommunikation i lantbrukskooperation - en analys av organisering vid skiftande rollidentiteter
Per Echeverri, Karlstads universitet

Projektnummer: 9945002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 14 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Snabbmetod för mätning av ammoniumkväve och kalium i flytgödsel och urin
Lena Rodhe, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik - JTI

Projektnummer: 0455012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 8 maj 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Etablering av höstoljeväxter efter stråsäd genom hacksådd, fortsatta försök
Gunnar Lundin, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik - JTI

Projektnummer: 0333018 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 april 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Ökad säkerhet vid odling av våroljeväxter
Desirée Börjesdotter, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0033027 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 april 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Studie av förnybara energikällors förutsätningar att tillgodose växthusodlingens behov av konkurrenskraftig energi
Inger Christensen, Grön kompetens AB

Projektnummer: 0456026 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 7 april 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Blandade sorter och inducerad bladlusresistens i korn
Velemir Ninkovic, SLU

Projektnummer: 0233048 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 3 april 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Sinläggning av mjölkkor
Kjell Holtenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230021 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 mars 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Livslängd, livstidsproduktion och utslagsorsaker hos svenska korsningssuggor, II
Nils Lundeheim, SLU

Projektnummer: 0252004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 28 mars 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev