Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Luftvägssjukdomar med multifaktoriell bakgrund hos gris – vilka pusselbitar saknas för effektiv kontroll?

Status: Pågående
Projektnummer: O-22-20-752
Kategori: Focus area | Food & feed
Branschområden: Meat
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Marie Sjölund
Organisation: Statens veterinärmedicinska anstalt
E-postadress: marie.sjolund@sva.se
Telefon: +4618674658
Medsökande: Mikael Leijon
Medsökande: Elin Törnqvist
Beviljade medel: 2 994 000 SEK

Respiratory disease is a major problem in pig production worldwide causing mortalities and impaired growth with reduced welfare and economic losses. There is increasing evidence that respiratory disease is not always linked to single pathogens but multifactorial, referred to as the porcine respiratory disease complex (PRDC). PRDC can involve well-known pathogens and perhaps others, previously undefined ones. However, exactly which pathogens are involved, how they interact and affect severity of disease is poorly understood. This hampers effective management, treatment and ultimately control of respiratory disease in pigs. This project aims to explore which bacteria and viruses are involved in PRDC, how pathogens interact, if they vary over time, and how environmental and management factors contribute to respiratory disease. This will provide practitioners with updated knowledge enabling tailormade interventions at herd level to reduce the impact of respiratory disease.

Luftvägssjukdomar är vanliga i grisproduktionen världen över. Detta leder till ökad dödlighet, nedsatt tillväxt, minskad djurvälfärd med ekonomiska förluster som följd. Det framstår allt tydligare att luftvägssjukdomar ofta beror på blandinfektioner där både välkända och tidigare okända smittämnen samverkar. Ingående kunskap om aktuella smittämnen och hur de samverkar saknas dock vilket hindrar en effektiv hantering av luftvägssjukdomar hos grisar. Detta projekt avser att undersöka vilka smittämnen som förekommer vid luftvägsinfektioner hos gris, hur vanliga de är, hur de samverkar med varandra samt hur de varierar över tid. Uppgifter om produktion, skötsel och miljö samlas även in för att undersöka samband mellan dessa och påvisade smittämnen för förekomst av luftvägsproblem. Det övergripande målet är att förbättra kunskapsläget om luftvägssjukdomar hos gris för förbättrad hantering av sjukdomsutbrott med minskad antibiotikaanvändning och därmed minskad risk för resistensutveckling.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Enkätundersökning rörande LRF-ungdomars syn på finaniseringssystem i lantbrukskooperativa företag
Karin Hakelius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0345002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Hästhålln. i tätortsnära områden, miljö och attityder-delproj. 1. Attityder kring hästhålln. - lukt, allergener o andra störningar
Catharina Svala, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0447050 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgården. /Metod och Teknik
Christel Cederberg, Svensk Mjölk

Projektnummer: 0248049 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod
Torbjörn Jilar, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Effekt av ströbäddsskötsel på fjäderplockning, hackning och andel fellagda ägg hos värphöns
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: H1037047 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2010

Sammanfattning saknas

Läs mer

Val av samverkansform: ekonomiska föreningars grundproblem
Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm

Projektnummer: 0245005 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2002

Sammanfattning saknas

Läs mer

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtproduktion i jordbruket med begränsad utlakning och växthusgasemission.
Åsa Kasimir-Klemedtsson,

Projektnummer: 9833003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Ekonomiska modeller för optimering av rekrytering, kalvning och gallring i mjölkbesättningar
Sven Brundin,

Projektnummer: 0230027 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev