Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Nytt namn 1999-01-26 "Den hygieniska mjölkkvalitetens påverkan v besöksfrekvensen i AMS-system". (Förändringar i mjölkens hygieniska kvalitet vid övergång till automatiska mjölkningssystem.)

Status: Avslutat
Projektnummer: 9830004
Kategori: Research program | Milk
Ansökningsår: 1998
Datum för slutrapport: 1 januari 1900
Huvudsökande: Christel Benfalk
Organisation: JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
E-postadress: christel.benfalk@jti.se
Telefon: 018 - 30 33 00
Beviljade medel: 480 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Professur vid Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad/FoU
Stefan Weisner, Högskolan i Halmstad

Projektnummer: 0248020 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 10 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Revision av tröskelvärden för rapsbagge i våroljeväxter
Christer Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0548093 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 6 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Integrerad bekämpning av blodsugande kvalster hos fjäderfä
Jan Chirico, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0137005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 februari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Fjäderfägödsel - Innehåll av växtnäring och spårelement samt utveckling av provtagningsmetodik, II
Eva Salomon, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0237003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Utveckling av en svensk kvalitetstomat med modern marknadsanpassning
Annika Öhman-Nilsson, Gröna näringens riksorganisation (GRO)

Projektnummer: 0456028 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Produktion av jordgubbar och hallon med hög kvalitet i tunnel och under utvidgad säsong, del 2 (Avslutning)
Birgitta Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0556022 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 24 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Nekrotiserande enterit och cholangiohepatit (klostridios) hos slaktkyckling - betydelsen av olika typer av Clostridium perfringens
Björn Engström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0043001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Campylobacter hos slaktkyckling. Utveckling av diagnostik, studier av kontamination och spridningsvägar samt identifiering av specifikt virulenta stammar.
Eva Olsson Engvall, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0243004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förslag til åtgärder för förbättrad luftmiljö i djurstallar
Sven Nimmermark, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0335007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Escherichia coli och tarmflora samt antibiotikaresistens hos bakterier från svenska kalvar.
Kerstin de Verdier, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0353011 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 13 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev