Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

PRAKTISKA LÖSNINGAR FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA RIKLIG HALMMÄNGD VID GRISNING

Status: Avslutat
Projektnummer: H0950218
Kategori: Research program | Meat
Ansökningsår: 2009
Datum för slutrapport: 30 juni 2011
Huvudsökande: Helena Elmquist
Organisation: Svenskt Sigill Kvalitetssystem AB
E-postadress: helena.elmquist@sigill.lrf.se
Telefon: 087875966
Beviljade medel: 690 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 144

13C-bikarbonatmetoden - en non-invasiv, snabb och enkel metod för korrekt bestämning av energiförbrukning hos häst
Anne-Helene Tauson, Universitetet for miljø og biovitenskap

Projektnummer: H1047041 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 september 2015

… som kan förväntas ha hälsomässigt positiva egenskaper. Dieterna var antingen stärkelsebaserade (hö+korn …

Läs mer

Karaktärisering av sjukdomsframkallande adenovirus i svenska slaktkycklingbesättningar
Siamak Zohari, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H1143121 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 16 september 2013

… med typspecifika antikroppar. Olika typer av genomkarakterisering på DNA-nivå har ersatt den klassiska …

Läs mer

Vitblommig åkerböna (Vicia faba) i fodret till suggor
Maria Neil, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0950153 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 juni 2012

… 4% rapsmjöl. Yorkshiresuggor som tidigare hade grisat 1-3 gånger utfodrades antingen med Åkerböna …

Läs mer

Ogräsbekämpning i ensilagemajs
Arne Ljungars, Hushållningssällskapet, Kristianstad

Projektnummer: H0860006 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2008

… ogräsflora. Nästa behandling sätts sedan in när nya ogräs kommer och kan antingen ske kemiskt eller …

Läs mer

Kombination av LED och Extrem Kortdag: nya möjligheter till energibesparing och växtstyrning i växthusodling
Karl-Johan Bergstrand, SLU

Projektnummer: H1056046 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 april 2014

… våglängder givet antingen som tillskott i kombination med naturligt ljus, eller före resp. efter …

Läs mer

Pollinering i jordbruksgrödor
Riccardo Bommarco, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V1133010 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 21 mars 2016

… som kontrollfält. Fälten var antingen sådda med en av tre hybridsorter eller en av tre linjesorter. Rapsskörden …

Läs mer

Marknadsföring och marknadsskapande av ekologisk produktion och konsumtion
Susanne Sweet, Handelshögskolan i Stockholm

Projektnummer: H0731009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 april 2016

… Målet med denna forskningsstudie är att undersöka aktörsnätverk som antingen möjliggör eller …

Läs mer

Hur kan vi välja vallväxtarter, sorter och blandningar för att uppnå hög foderkvalitet och bra mikronäringsinnehåll på olika jordar?
Bodil Frankow-Lindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0841014 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 9 oktober 2012

… ytterligare en plats. Jordarna hade valts med tanke på att de antingen var fattiga eller speciellt rika …

Läs mer

Studier av immunsvaret mot lungmaskinfektion hos nötkreatur
Anna Lundén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H0950238 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 28 juni 2013

… Strävan att minska användningen av antiparasitära medel, liksom rapporter om ökade problem …

Läs mer

Växtföljd och jordbearbetnings inverkan på knäpparlarvers förekomst
Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektnummer: H0842022 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 30 april 2015

… För att utreda frågan vidare behövs fortsatta försök där man renodlar frågan så att man antingen

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev