Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

PRAKTISKA LÖSNINGAR FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA RIKLIG HALMMÄNGD VID GRISNING

Status: Avslutat
Projektnummer: H0950218
Kategori: Research program | Meat
Ansökningsår: 2009
Datum för slutrapport: 30 juni 2011
Huvudsökande: Helena Elmquist
Organisation: Svenskt Sigill Kvalitetssystem AB
E-postadress: helena.elmquist@sigill.lrf.se
Telefon: 087875966
Beviljade medel: 690 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 144

Nyttan av behandling med kinoloner vid juverinflammation utlöst av coliforma bakterier
Ylva Persson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: V0830392 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 mars 2013

… mastit orsakad av E. coli. Populärvetenskaplig sammanfattning Nyttan av behandling med antibiotika … är antibiotika som Världshälsoorganisationen (WHO) listat som mycket viktiga för människa. Det finns … antibiotika i form av enrofloxacin. Hälften av flaskorna innehöll placebo i form av koksalt. Alla … visar visserligen på några positiva effekter av antibiotikabehandling, såsom lägre celltal … allvarlig kolimastit med enrofloxacin. Nyttan med att avstå från en antibiotikabehandling

Läs mer

Escherichia coli och tarmflora samt antibiotikaresistens hos bakterier från svenska kalvar.
Kerstin de Verdier, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0353011 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 13 januari 2006

… 0353011 Escherichia coli och tarmflora samt antibiotikaresistens hos bakterier från svenska kalvar. …

Läs mer

Optimering av penicillinbehandlingar till häst för att minska resistensutveckling
Lena Olsén, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: H1347153 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 3 juli 2017

… Penicillin har ett smalt spektrum, är effektivt och det värdefullaste antibiotikum som idag används … både för att begränsa resistensutveckling och av djurskyddsskäl att det finns ett antibiotikumantibiotika. Det finns två sorters penicillin att ge till häst. Den ena ger man direkt i blodet … Antibiotic resistance could be impeded by choosing narrow-spectrum antibiotic and correct dosage. … Penicillin has narrow spectrum, is efficient, and the most valuable antibiotic used in horses. …

Läs mer

Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta
Eva Tydén, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektnummer: H-18-47-389 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2018

… Eva Tydén Resistens mot avmaskningsmedel är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika … av blodmaskar. Resistance to anthelmintic drugs is a threat to equine welfare. Like antibiotics,

Läs mer

Inför ändrad lagstiftning - avvänjning av grisar utan zinkoxid kräver nya strategier
Per Wallgren

Projektnummer: O-20-20-445 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Meat

antibiotika) vid avvänjningen. Med metagenomik (sekvensering av delar av 16S-genen) avser … on the use of ZnO (or antibiotics) at weaning. By metagenomic analysis (sequencing the 16S-gene), we aim to develop …

Läs mer

Riskfaktorer för sjuklighet hos kalvar i den specialiserade köttproduktionen samt möjligheter till profylax.
Madeleine Tråvén, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: V1350026 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 oktober 2019

… kalvar måste antibiotikabehandlas med risk för resistensutveckling. Om kalvar rekryteras enbart från … och behöver behandlas med antibiotika. De viktigaste av dessa infektioner är BRSV, … antibiotikaanvändning, förbättra djurvälfärd och ekonomi. Svårigheter är längre transporter, ökade kostnader, att hålla … antibiotics for secondary bacterial pneumonia conveys a risk to develop resistance to antibiotics.Antikroppsmätning i parprover fungerade mycket bra för att upptäcka infektioner. IDvet-ELISAn …

Läs mer

Effekten av 1% väteperoxidkräm (LHP) på bakteriell kolonisation och sårläkning hos häst
Hans Broström, SLU

Projektnummer: H0947065 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 april 2015

… till sårinfektion och behov av antibiotika. Frekvent antibiotikabruk medför risk för resistenta … bakterier, ett ökande hot för både hästar och människor. Behov finns att hitta medel utan antibiotika … LHP® har i studier på människor med hudinfektion visat sig lika effektiv som antibiotikasalva.

Läs mer

Subklinisk juverinflammation hos får
Ylva Persson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H1250075 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 december 2014

… med antibiotika i kombination med NSAID, att slakta ut mastittackorna efter tiden i sjukbox … i besättningar som kombinerade antibiotikabehandling av tackor med synlig juverinflammation … • Behandla synliga juverinflammationer med antibiotika och antiinflammatoriskt läkemedel • Slakta … med antiinflammatorisk medicin. Slutsatser och råd utifrån resultaten i denna studie • Klipp tackorna >1,5 månad …

Läs mer

Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter
Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: H-15-47-097 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 18 december 2019

… mot avmaskningsmedel är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt … mot avmaskningsmedel vilket är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt att vara … resistens och i likhet med antibiotika måste avmaskningsmedel användas restriktivt för att förbli … Development of resistance to anthelmintics is a threat to equine welfare. As with antibiotics, … med odling och PCR för S. vulgaris och serumprover analyserades med ELISA för att påvisande av antikroppar.

Läs mer

Riskfaktorer för smittspridning av RS- och coronavirusinfektioner mellan mjölkkobesättningar, inverkan på djurhälsa och produktion och möjligheter till profylax. År 3 och 4.
Stefan Alenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0830402 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 27 juni 2012

… en förbättrad djurhälsa och produktion och ett minskat behov av anändning av antibiotika. … ekonomiskt viktigt för djurägaren och minska användningen av antibiotika. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU … tre års tid (2006-2009). Proverna analyseras på förekomsten av antikroppar mot BCV och BRSV. … antikroppsstatus (negativ/positiv) tillsammans med smittskyddsråd. I samband med vårprovtagningen 2008 fyllde … som var associerad med antikroppsstatus och vi anser att den speglar en hög nivå av smittskydd. …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev