Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

PRAKTISKA LÖSNINGAR FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA RIKLIG HALMMÄNGD VID GRISNING

Status: Avslutat
Projektnummer: H0950218
Kategori: Research program | Meat
Ansökningsår: 2009
Datum för slutrapport: 30 juni 2011
Huvudsökande: Helena Elmquist
Organisation: Svenskt Sigill Kvalitetssystem AB
E-postadress: helena.elmquist@sigill.lrf.se
Telefon: 087875966
Beviljade medel: 690 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 144

Subkliniska luftvägsinfektioner hos häst
Viveca Båverud, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: H1047308 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 15 december 2013

… och användandet av antibiotika och ekonomiska konsekvenser för näringen. Utvecklingen … verktyg för att begränsa spridningen av kvarka. Diagnostiska verktyg (serologi för antikroppar … för antikroppar mot S. equi. Hästar med kliniska symtom på kvarka hade i ca 40% av fallen hunnit bilda antikroppar … var antikroppstitrarna ofta positiva, vilket var förväntat. Vissa av dessa hästar var subkliniska … antikroppar mot S. equi. Detta styrkte att hästarna ej hade kvarka och de kunde därmed friförklaras. …

Läs mer

Kortare sintid – inverkan på mjölkavkastning, djurhälsa och fertilitet samt mjölkens sammanfattning och kvalitet
Kjell Holtenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1130087 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 25 januari 2018

… med antibiotika till skillnad mot korna i vår studie. Men man bör dock tolka våra resultat med en viss …

Läs mer

Bekämpning av kolibacillos hos fjäderfä: åtgärder för att förebygga utbrott
Ingrid Hansson

Projektnummer: O-21-20-619 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Poultry

… och antibiotikaresistensgener (WP3). Resistensundersökning kommer att göras för att undersöka eventuella samband mellan … identification of specific virulence factors and detection of antibiotic resistance genes. … Antimicrobial susceptibility testing will be performed to examine possible links between APEC and resistance …

Läs mer

Hur påverkas juverhälsan hos svenska mjölkkor vid infektion med olika arter av koagulasnegativa stafylokocker?
Ann Nyman, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: V1430007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 27 juni 2017

… vid upprepad provtagning än andra arter. Det förelåg även en stor variation i antibiotikaresistens … mer än andra och att antibiotikaresistens är väldigt vanligt hos vissa arter. Resultaten från vår studie … Vi undersökte också förekomst av antibiotikaresistens. Totalt tackade 201 lantbrukare ja till att delta … infektioner än andra. Antibiotikaresistensen varierade mycket mellan KNS-arterna från o-100% … att alltid undersöka antibiotikaresistens hos KNS för att vid behov kunna ta beslut om lämplig behandling. …

Läs mer

Nya metoder för utvärdering och optimering av fertilitet hos avelshingstar
Jane Morrell, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1047052 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 20 juni 2013

… biosäkerheten hos hingstspermieprover, t.ex. för att undvika användning av antibiotika när det gäller … antingen dyr utrustning (som t.ex. en flödescytometer), eller att ett prov sänds till …

Läs mer

Immunprofylax hos gris
Caroline Fossum, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: H1250173 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 oktober 2015

… och produktivitet. Förebyggande åtgärder är därför viktiga, speciellt när antibiotikaförbrukningen … the use o antibiotics at a low level. Vaccination is generally accepted as a prophylactic measure … in the pig. The effects of ISCOM-Matrix will be analysed without any vaccine antigen included to allow …

Läs mer

En svensk modell för kontroll av LA-MRSA i grisproduktionen
Susanna Sternberg Lewerin

Projektnummer: O-20-20-449 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2020

Meat

Antibiotikaresistens (AMR) är en global utmaning för djur- och folkhälsa. I WHOs handlingsplan … Antimicrobial resistance (AMR) is a global health threat. The WHO global action plan on AMR mentions …

Läs mer

Spädgrisdiarré -Ett nygammalt och allvarligt problem i moderna grisbesättningar.
Magdalena Jacobson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1050154 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 oktober 2015

… och en god skötsel. Trots detta drabbas grisarna av diarré och om inte antibiotikabehandling sätts in kan uppemot … antibiotikaresistenta stammar av enterokocker har utvecklat mekanismer för att binda till tarmslemhinnan …

Läs mer

LÅGT SMITTRYCK -EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FRISKA GRISAR OCH LÅG ANTIBIOTIKAFÖRBRUKNING
Magdalena Jacobson

Projektnummer: O-21-20-626 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2021

Meat

… O-21-20-626 LÅGT SMITTRYCK -EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FRISKA GRISAR OCH LÅG ANTIBIOTIKAFÖRBRUKNING

Läs mer

Råmjölkens antikroppskvalitet och kalvars upptag av antikroppar från råmjölken hos mjölkkor: betydelse för hälsa och produktion, samt möjligheter till genetisk selektion
Jonas Wensman, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Projektnummer: V1430009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 maj 2020

… för en god kalvhälsa. The antibody quality of the colostrum is essential for the newborn calf, as the calf … is totally dependent on the passive transfer of colostral antibodies during the first 24 hours of life … to keep healthy and survive until weaning. A high proportion of the cows have insufficient antibodies … in the colostrum. There are also calves that do not obtain as much antibodies as expected. This … is called failure of passive transfer (FPT). Some calves, on the other hand, do acquire antibodies very …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev