Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Säkrad produktion och säkra grödor: en fältförsök-baserad analys av renat avloppsvatten för bevattning

Status: Pågående
Projektnummer: JTI-22-83-728
Kategori: S-JTI | Cirkularitet / restströmmar
Branschområden: Crop production
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Nino Amvrosiadi
Organisation: RISE
E-postadress: nino.amvrosiadi@ri.se
Telefon: +46700742094
Medsökande: Fereshteh Pourazari
Medsökande: Klara Båth
Beviljade medel: 2 797 644 SEK

Even if Sweden is historically regarded as a water-affluent country, lately sustainable water use and water circularity have become topics of high concern. Irrigation is dependent on high quality water resources, and the need for accessible water resources becomes stronger under exceptionally dry conditions, when crop loss and stress on drinking water are strongly felt at multiple parts of the country. In this project we address the question of treated urban wastewater quality, and how does the effluent water from different treatment plants compares with the EU regulations on irrigation with treated wastewater (TW). We also study the response of the plants and crop quality to irrigation with TW, in controlled field experiments. The project results can serve as a practical guideline for agricultural producers and wastewater treatment plants.

Även om Sverige historiskt sett är ett land rikt på vatten, är hållbar vattenanvändning och vattencirkularitet behov som allt oftare aktualiseras. Bevattningen är beroende av högkvalitativa vattenresurser, och behovet blir starkare under extremt torra förhållanden, då skördeförlust och stress på dricksvattenresurserna är starkt kännbara i olika delar av landet. I detta projekt kommer vi att adressera frågan om vattenkvalitet av renat avloppsvatten, och hur utgående vattenkvalitet från svenska avloppsreningsverk ser ut jämfört med EU riktlinjer för återanvändning av renat avlopp för bevattning. Vi utforskar även effekten på grödornas och skördens kvalitet vid bevattning av renat avloppsvattnet i fältförsök. Projektets resultat kan användas direkt som riktlinjer till producenter och avloppsreningsverk.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Frisk av jobbet - nu och senare (FAJ)
Anders Thelin, Karolinska Institutet

Projektnummer: 0035006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Detektion och karaktärisering av virologiska agens hos kalvar med akuta lunginflammationer. II
Stefan Alenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0253012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Mjölkkornas välbefinnande i automatiska mjölkningssystem. Rangordning och välbefinnande.
Hans Wiktorsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230076 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förbättrad diagnostik av Lawsonia - en av de viktigaste diarréframkallande bakterierna hos gris
Marianne Jensen-Waern,

Projektnummer: 0352013 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förädling av brödvete med hållbar sjukdomsresistens
Jan Ö Jönsson, Centrum för folkhälsa

Projektnummer: 9736003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Vallfodrets nedbrytningskinetik. Delprojekt 5 i tvärvetenskapliga projektet Produktionsteknik och vallfoderkonsumtion i ett vallfodersystem.
Michael Murphy,

Projektnummer: 9630014 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Unghönsuppfödning i Sverige- effekt av beläggningsgrad och inhysningsform
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: 0337003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Funktionella ytbeläggningar för miljövänligt högpresterande utsäde
Berndt Gerhardson,

Projektnummer: 0233018 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev