Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Skötselfakorernas inverkan på mjölkens kvalitetsegenskaper

Status: Avslutat
Projektnummer: 0330044
Kategori: Research program | Milk
Ansökningsår: 2003
Datum för slutrapport: 6 april 2009
Huvudsökande: Kerstin Svennersten-Sjaunja
Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
E-postadress: kerstin.svennersten@huv.slu.se
Telefon: 018 - 67 20 03
Beviljade medel: 500 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 144

Makro- och mikromineralinnehåll i skördat vallfoder för hästar
Cecilia Müller, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1247069 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 juni 2014

… med bara vallfoder krävs antingen en analys av det aktuella vallfodrets spårämnesinnehåll i tillägg …

Läs mer

Vallfröblandningar för breddat skördefönster.
Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Projektnummer: H0541248 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 1 december 2013

… genom att använda en blandning innehållande antingen tidiga sorter av timotej, ängssvingel, engelskt …

Läs mer

Framtagning av optimala plockningstider samt optimala lagringsbetingelser i ULO-lager för några päronsorter
Ibrahim Tahir, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: H1056182 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 31 maj 2013

… och fräscha produkter med högt antioxidantinnehåll vilket gör det möjligt att profilera svensk frukt. …

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt jordbruk – kommunikation kring klimatförändring och nya möjligheter
Victoria Wibeck, Linköpings Universitet

Projektnummer: H0846392 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 14 november 2012

… kan det antingen handla om en överföringsmodell, där ett tydligt budskap överförs från en sändare till …

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev