Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd

Status: Pågående
Projektnummer: R-22-47-677
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Elke Hartmann
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
E-postadress: elke.hartmann@slu.se
Telefon: 0768324900
Medsökande: null null
Medsökande: Anders H Karlsson
Beviljade medel: 2 688 000 SEK

Effective communication between driver and horse via rein signals is essential for safety and horse welfare. Good driveability should at best reflect the absence of unnecessary harsh equipment. Yet, many trotters suffer from mouth lesions but associations with equipment, rein tension and motion patterns are currently unclear. Our project aims to define optimal driveability in dialogue with drivers via interviews and questionnaires. We also aim to categorize equipment used at competitions and associations with horse behaviour. Finally, we will test selected equipment under experimental conditions in terms of rein tension applied, horses’ reactions to it and effects on motion patterns. Results will serve as a solid base for informed discussions with representatives in the harness racing industry. Through education of the effects of equipment on rein tension, behaviour, and locomotion, horse welfare and health can be safeguarded and accidents prevented.

En välfungerande kommunikation mellan kusk och häst via tömmarna är centralt både för säkerhet och för god hästvälfärd. Det kan förväntas att hästar med hög körbarhet kan tränas och tävlas utan användning av skarpa bett. Munskador är vanligt hos travhästar, men det är oklart i vilken utsträckning det har koppling till hästens utrustning. Vårt projekt syftar till att definiera begreppet körbarhet via intervjuer och enkäter till kuskar. Vi vill också studera vilken utrustning, t.ex. typ av bett, som används under löp och eventuella samband med hästarnas beteende. Slutligen vill vi testa om viss typ av utrustning påverkar kraften i tömmarna, hästarnas beteende och/eller rörelsemönster. Våra resultat kan bidra till mer välgrundade val i fråga om utrustning för träning och tävling och skapa ökad medvetenhet om samband mellan kraften i tömmarna, hästens beteende och hästens rörelsemönster, vilket i sin tur kan bidra till ökad hästvälfärd och förbättrad säkerhet för både häst och kusk.

 

Antal träffar i projektbanken: 1722

Studier för utvinning av ny kunskap för vidareutveckling av inredda burar med fokus på djurhälsa, beteende och äggkvalitet
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: 0237002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Nyckeltal för utvärdering av lösdriftssystem med AMS.
Christel Benfalk, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0230043 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Alger som framtida förnyelsebara fosfor- och kväveresurs till lantbruket
Christian Thaning, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0233021 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Frisk av jobbet - nu och senare (FAJ)
Anders Thelin, Karolinska Institutet

Projektnummer: 0035006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Detektion och karaktärisering av virologiska agens hos kalvar med akuta lunginflammationer. II
Stefan Alenius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0253012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Inverkan av substratens funktionella egenskaper på produktion av viktiga metaboliter för kon.
Peter Udén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9830016 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Modellbaserad analys av förutsättningarna för minskade kväveförluster från jordbruk och livsmedelsproduktion på regional nivå
Stefan Wirsenius, Chalmers Tekniska Högskola

Projektnummer: 0346007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Utvärdering av ett Real Time Location System (RTLS) för beteende studier av enskilda mjölkkor i lösdrift
Krister Sällvik, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0230005 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Kortare mjölkningsintervall - effekter på mjölkens kvalitet, mjölkningsförloppet och kornas välfärd
Hans Wiktorsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9830037 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev