Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd

Status: Pågående
Projektnummer: R-22-47-677
Kategori: Research program | Horse
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Elke Hartmann
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
E-postadress: elke.hartmann@slu.se
Telefon: 0768324900
Medsökande: null null
Medsökande: Anders H Karlsson
Beviljade medel: 2 688 000 SEK

Effective communication between driver and horse via rein signals is essential for safety and horse welfare. Good driveability should at best reflect the absence of unnecessary harsh equipment. Yet, many trotters suffer from mouth lesions but associations with equipment, rein tension and motion patterns are currently unclear. Our project aims to define optimal driveability in dialogue with drivers via interviews and questionnaires. We also aim to categorize equipment used at competitions and associations with horse behaviour. Finally, we will test selected equipment under experimental conditions in terms of rein tension applied, horses’ reactions to it and effects on motion patterns. Results will serve as a solid base for informed discussions with representatives in the harness racing industry. Through education of the effects of equipment on rein tension, behaviour, and locomotion, horse welfare and health can be safeguarded and accidents prevented.

En välfungerande kommunikation mellan kusk och häst via tömmarna är centralt både för säkerhet och för god hästvälfärd. Det kan förväntas att hästar med hög körbarhet kan tränas och tävlas utan användning av skarpa bett. Munskador är vanligt hos travhästar, men det är oklart i vilken utsträckning det har koppling till hästens utrustning. Vårt projekt syftar till att definiera begreppet körbarhet via intervjuer och enkäter till kuskar. Vi vill också studera vilken utrustning, t.ex. typ av bett, som används under löp och eventuella samband med hästarnas beteende. Slutligen vill vi testa om viss typ av utrustning påverkar kraften i tömmarna, hästarnas beteende och/eller rörelsemönster. Våra resultat kan bidra till mer välgrundade val i fråga om utrustning för träning och tävling och skapa ökad medvetenhet om samband mellan kraften i tömmarna, hästens beteende och hästens rörelsemönster, vilket i sin tur kan bidra till ökad hästvälfärd och förbättrad säkerhet för både häst och kusk.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Potatisbladmögel-B-Planeringsbidrag
Arnulf Merker, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0439002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Korn som råvara för livsmedelsindustrin
Göran Persson,

Projektnummer: 9736006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtodlingssystemets inverkan på spannmålens nutritionella kvalitet
Gunnar Svensson,

Projektnummer: 9733070 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Bekämpning av växtsjukdomar med mykorrhiza
Paula Persson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9933029 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Sensorsystem för on-line bestämning av kalkbehov i fält
Lars Thylén, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik - JTI

Projektnummer: 0233044 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Medlemsbeteende i kooperativa föreningar - incitament för medlemmars investeringsvilja.
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0245006 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Värphybrider i lågbeläggningssystem
Gösta Gustafsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 9837004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Deltagardriven forskning - Teori och praktik för svenskt lantbruk ?
Karin Eksvärd, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0446024 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Tillväxtreglering med bakterieinokulering
Berndt Gerhardson,

Projektnummer: 9833050 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Molekylär bevakning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) i Sverige (Molecular surveillance of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) in Sweden)
Sándor Belák, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 9930030 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev