Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Tvåstegsdiken i Sverige - från ökad processförståelse till minskad övergödning

Status: Pågående
Projektnummer: O-18-23-137
Kategori: Fokusområde | Klimat & miljö
Branschområden: Energi & biomassa Kött Matfågel Mjölk Potatis Socker Växtodling
Ansökningsår: 2018
Huvudsökande: Magdalena Bieroza
Organisation: Magdalena Bieroza
E-postadress: magdalena.bieroza@slu.se
Telefon: +46736322705
Medsökande: Barbro Ulen
Medsökande: Faruk Djodjic
Beviljade medel: 2 997 938 SEK

Combating eutrophication requires decisive mitigation measures aimed at reducing agricultural losses of nitrogen (N)
and phosphorus (P) from field sources to aquatic systems. However, our scientific understanding of hydrochemical
and biogeochemical processes in agricultural streams is still lacking. Our project will advance this understanding and
show how this knowledge can be applied to effectively combat eutrophication. We will focus on two-stage ditches
(SDs) which are aimed at increasing water retention and reducing losses of N and P. We will show how
hydrochemical and biogeochemical processes affect SDs' effectiveness and how proper placement, design and
management of SDs can enhance their ecosystem services. We hypothesize that SDs provide improved
environmental function compared to traditional narrow and trapezoidal ditches. This project brings together
researchers and stakeholders, all focused on understanding and reducing eutrophication.

Bekämpning av eutrofiering kräver kraftfulla åtgärder för att minska jordbruksmarkens läckage av kväve (N) och fosfor
(P) från åkermark till omgivande vattensystem. Dock saknas fortfarande vetenskaplig förståelse av de hydrokemiska
och biogeokemiska processerna i närliggande vattendrag. Vårt projekt kommer att främja förståelsen och visa att
denna kunskap kan användas till att effektivt bekämpa eutrofiering. Vi kommer att fokusera på tvåstegsdiken (SD),
vilket syftar till att öka vattnets uppehållstid och minska förlusten av N och P. Vi kommer att visa i vilken grad
hydrokemiska och biogeokemiska processerna påverkar SD:s effektivitet och hur korrekt placering, design och skötsel
av SD:s kan förbättra deras ekosystemfunktioner. Vår hypotes är att SD:s innebär förbättrade miljöaspekter jämfört
med de traditionella smala och trapetsformade dikena. I projektet samarbetar forskare och intressenter i Sverige, alla
inriktade på att förstå och minska eutrofiering.

 

Antal träffar i projektbanken: 1605

Säkrad mikrobiell kvalitet hos grovfoder och mjölkråvara för lönsam produktion av långlagrad ost
Åse Lundh

Projektnummer: O-16-20-764 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2016

Mjölk

Increased production and export of products with high added values, e.g. long-ripened hard cheeses, are considered important steps for a positive development of the Swedish dairy sector. Increased investment in Swedish premium cheese will, however, require increased volumes of high quality raw milk …

Läs mer

Nya mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor
Britt Berglund

Projektnummer: O-15-20-587 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2015

Mjölk

This project is the Swedish part of the Nordic 4-year project Improving Nordic dairy cow fertility through genetics, the only prioritized research project from Nordic Dairy Cattle R&D, 2015. Research funding is applied for within each country. The focus area of our Swedish part is to investigate …

Läs mer

Validering av prebiotiska och antioxidanta effekter av vetekli hemicellulosor i bakprodukter
Francisco Vilaplana

Projektnummer: O-17-20-962 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Socker

Wheat bran is the largest by-product of wheat flour production with approximately 300,000 tonnes in Sweden. Bran is mainly used in animal feed, as human digestion is not fully able to absorb it. Wheat bran contains valuable biomolecules, such as dietary fiber (arabinoxylans, AX) and phenolic …

Läs mer

Filtreringsmetoder för utvinning av växtproteiner avsedda för morgongadens produktion av livsmedel
Marilyn Rayner

Projektnummer: O-17-20-982 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Växtodling

We are facing a protein shift in which a portion of the animal based protein in our diet needs to be replaced by plant proteins to reduce the climate impact from the food sector. Many agricultural by-streams contain high value proteins not used to their full potential. We aim to recover proteins …

Läs mer

Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg
Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Projektnummer: H-17-47-281 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Although the equine sector in Sweden has gone through an expansion the last decades, the working methods have not changed. Working conditions must be improved to enable the horse industry to offer safe, sustainable and attractive jobs. The aim is to develop methods and tools for work environment …

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN NY PROFYLAKTISK METOD FÖR ATT MINSKA LIDANDET HOS HÄSTAR MED SOMMAREKSEM
Rickard Ignell, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU

Projektnummer: H-17-47-282 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2017

Insect bite hypersensitivity (IBH) associated with Culicoides biting midges is the most common allergic skin disease in
horses, seriously reducing welfare of affected horses. The main symptom is severe pruritus, with risk of self-infected
open wounds. The choice for treatment and prevention of this …

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i veteproduktionen genom förbättrad kvävestrategi
Karin Hamnér

Projektnummer: O-16-20-761 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2016

Växtodling

Using split fertilization of nitrogen (N) in wheat production is today well-established to increase protein content and adjust fertilization. However, deep knowledge and understanding of N uptake and remobilization during late stages of crop development are missing. Moreover, while split …

Läs mer

Byråkratin i lantbruket belastar och kostar
Christina Lunner Kolstrup

Projektnummer: O-15-21-565 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2015

Energi & biomassa
Kött
Matfågel
Mjölk
Potatis
Socker
Trädgård
Växtodling

Farmers today report a high workload, financial burden, frustration and stress linked to legislative and regulatory bureaucracy, which is a serious obstacle for development and growth in the sector. The proposed project aims to identify and quantify time requirements and costs of government-related …

Läs mer

Uppskatta vallens avkastning och näringsinnehåll genom spektral teknik
Margareta Emanuelson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projektnummer: R-18-62-989 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2018

The objective is to develop remote sensing methods to estimate forage nutrition and yield in the field in Northern Sweden. Field and lab measurements on grass-legume mixtures will be conducted from June 2018 to December 2019. At sampling time, drones flight with multispectral cameras, …

Läs mer

Mot ett miljövänligt svenskt lantbruk
Magdalena Bieroza

Projektnummer: O-16-23-749 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2016

Växtodling

Swedish farmers, advisors, authorities and researchers are working together towards the same goal of Zero Eutrophication by reducing losses of nutrients and sediment from agricultural land to streams, lakes and the Baltic Sea. The Focus on Phosphorus project was carried out to test measures of …

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress