Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Uthållig ölproduktion fri från mikroföroreningar

Status: Pågående
Projektnummer: O-22-23-744
Kategori: Focus area | Climate & environment
Branschområden: Crop production Horticulture Milk Potato
Ansökningsår: 2022
Huvudsökande: Prithvi Vijaya Simha
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences
E-postadress: prithvi.simha@slu.se
Telefon: 0790544594
Medsökande: Johannes Obermeier
Medsökande: Björn Vinnerås
Beviljade medel: 2 974 000 SEK

SLU has developed an innovative technology that converts human urine to high-quality solid fertiliser. On Gotland, SLU and Gotlands Bryggeri have also shown that urine can effectively fertilise barley, which can be processed further to make beer. Over the next few years, SLU and the Bryggeri need to produce 150 m3 of such beer. But the Bryggeri is concerned about micropollutants that can be present in urine (e.g., pharmaceuticals). Through a three-year project, we aim to address this concern. First, we will do a baseline study to evaluate fate of micropollutants in the urine chain (fertiliser, barley & beer). Second, techniques (advanced oxidation & extraction) will be developed to remove micropollutants so that only plant-essential nutrients are recycled back to farmland. Third, using social science methods and system dynamics modelling, support for recycling urine among food consumers will be assessed. Finally, all the evidence will be presented to stakeholders in the food industry.

SLU har utvecklat en innovativ teknik för att konvertera humanurin till ett fast gödselmedel av hög kvalitet. SLU har i ett projekt på Gotland, tillsammans med Gotlands Bryggeri, visat att den producerade gödsel fungerar väl som gödsel till maltkorn, som sedan används i ölproduktion. Under de kommande fem åren skall SLU oh Gotlands Bryggeri producera 150 m3 uringödslad öl. Byggeriet har vissa betänkligheter kring mikroföroreningar som finns i urinen, t.ex. läkemedel. Vi vill utvärdera möjligheten att hantera dessa substanser i ett treårigt projekt. Först kommer vi att göra en screening där vi utvärderar vad som händer med mikroföroreningarna i urinhanteringskedjan (gödsel, korn, öl). Sedan kommer behandlingstekniker (avancerad oxidering och extraktion) utvecklas för att avlägsna mikroföroreningar så att endast växtnäring återförs till fälten. Den tredje delen är att använda samhällsvetenskapliga metoder och systemmodellering för att utvärdera konsumenternas syn på systemet.

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Enkätundersökning rörande LRF-ungdomars syn på finaniseringssystem i lantbrukskooperativa företag
Karin Hakelius, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0345002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Hästhålln. i tätortsnära områden, miljö och attityder-delproj. 1. Attityder kring hästhålln. - lukt, allergener o andra störningar
Catharina Svala, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0447050 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgården. /Metod och Teknik
Christel Cederberg, Svensk Mjölk

Projektnummer: 0248049 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod
Torbjörn Jilar, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0456017 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Effekt av ströbäddsskötsel på fjäderplockning, hackning och andel fellagda ägg hos värphöns
Ragnar Tauson, SLU

Projektnummer: H1037047 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2010

Sammanfattning saknas

Läs mer

Val av samverkansform: ekonomiska föreningars grundproblem
Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm

Projektnummer: 0245005 • Status: Pågående • Ansökningsår: 2002

Sammanfattning saknas

Läs mer

Djup intrauterinsemin med fryst galtsperma. Effekter av lågvolymdos på spermieöverlevnad och fertilitet
Heriberto Rodriguez-Martinez, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0450034 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Växtproduktion i jordbruket med begränsad utlakning och växthusgasemission.
Åsa Kasimir-Klemedtsson,

Projektnummer: 9833003 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Ekonomiska modeller för optimering av rekrytering, kalvning och gallring i mjölkbesättningar
Sven Brundin,

Projektnummer: 0230027 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer

Marknadsanpassning av lantbrukskooperativ mejeriindustri
Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0145009 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport:

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev