Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Vidareutveckling av vår- och höstplöjningsteknik på olika jordarter

Status: Avslutat
Projektnummer: 9833053
Kategori: Research program | Crop production
Ansökningsår: 1998
Huvudsökande: Ingemar Gruvaeus
Organisation: Hushållningssällskapet Skaraborg
E-postadress: ingemar.gruvaeus@hs-r.hush.se
Telefon: 0511 - 248 31
Beviljade medel: 1 200 000 SEK

 

Antal träffar i projektbanken: 1745

Produktion av jordgubbar och hallon med hög kvalitet i tunnel och under utvidgad säsong, del 2 (Avslutning)
Birgitta Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: V0556022 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 24 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Nekrotiserande enterit och cholangiohepatit (klostridios) hos slaktkyckling - betydelsen av olika typer av Clostridium perfringens
Björn Engström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0043001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Campylobacter hos slaktkyckling. Utveckling av diagnostik, studier av kontamination och spridningsvägar samt identifiering av specifikt virulenta stammar.
Eva Olsson Engvall, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0243004 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Förslag til åtgärder för förbättrad luftmiljö i djurstallar
Sven Nimmermark, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0335007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 19 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Escherichia coli och tarmflora samt antibiotikaresistens hos bakterier från svenska kalvar.
Kerstin de Verdier, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0353011 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 13 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Tarmspiroketer - viktig orsak till smutsägg och sänkt äggproduktion. En studie hos svenska värphöns.
Anders Gunnarsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0137012 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 10 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Prövning av snabbtester för paratuberkulos på levande djur, II
Göran Bölske, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Projektnummer: 0253007 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 5 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

När ska suggan grisa ? - betydelsen av dräktighetens längd för smågrisarnas överlevnad
Lotta Rydhmer, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Projektnummer: 0352008 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 2 januari 2006

Sammanfattning saknas

Läs mer

Bullerdosmätning i jordbruket för bedömning av risk för hörselskador
Qiuqing Geng, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB

Projektnummer: 0435002 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 29 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer

Robust och kostnadseffektiv automatisering av mekanisk ogräsbekämpning för ekologisk odling av sockerbetor
Albert-Jan Baerveldt, Högskolan i Halmstad

Projektnummer: 0344001 • Status: Avslutat • Datum för slutrapport: 23 december 2005

Sammanfattning saknas

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev