Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Branschråd

I Sverigeförsökens branschråd sitter personer från branschen och akademin.

Anders Lindgren, Jordbruksverket

Magnus Larsson, Lantbrukare

Anne-Lie Lundquist, Forskare

Lars Ericson, Forskare

Fredrik Andersson, Rådgivare

Per Axelsson, Rådgivare 

Ingemar Gruveaus, Yara 

Christer Sperlingsson, Lantbrukare 

Per Johan Lööf, Lantmännen 

Gunnel Hansson, Hushållningssällskapet Skåne

Lars Elfverson, Lantbrukare 

Helena Aronsson, Forskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev