Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Branschråd

I Sverigeförsökens branschråd sitter personer från branschen och akademin.

 • Ingemar Gruvaeus, Yara
 • Anneli Lundkvist, SLU/FältForsk
 • Pär-Johan Lööf, Lantmännen
 • Lars Ericsson, Lst. Västerbotten
 • Lars Elfverson, Lantbrukare 
 • Fredrik Andersson, Lantbrukare
 • Per Axelsson, Lovang 
 • Helena Aronsson, SLU
 • Anders Lindgren, Jordbruksverket
 • Magnus Larsson, Lantbrukare
 • Christer Sperlingsson, Lantbrukare
 • Gunnel Hansson, Hushållningssällskapet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress