Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

”Förnyelse av kooperationen”, välkommen till slutseminarium för Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond

Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond bjuder in till ett seminarium i Stockholm den 8 december. Vid seminariet presenteras det sista projektet som finansierats genom Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond. Välkommen till LRF-huset i Stockholm för en förmiddag om lantbrukskooperationens förnyelse!

Tid: 8 december 2017, 10-12, vi avslutar med lunch
Plats: LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm
Anmälan: Senast 1 december 2017 till info@lantbruksforskning.se, ange om du vill ha lunch
Frågor: Christian Nyrén, 0705-49 74 15 

Sprid gärna inbjudan i din organisation och till andra intresserade. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

Program

Välkomna!
Christian Nyrén, sekreterare för Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond och Stiftelsen Lantbruksforsknings vd

Olle Hakelius och Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond
Bengt-Olov Gunnarsson, ordförande för Lantmännen 2012–2017 (ledamot 2005–2017), ledamot i Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse 2007–2012
Bengt Persson, ledamot i LRF:s styrelse 2000–2004 och 2006–2015, ordförande för Stiftelsen Lantbruksforskning 2010–2017 (ledamot 2001–2017)

”Förnyelse av kooperationen” inklusive en fördjupning i Lantmännen
Karin Hakelius, lektor i företagsledning, SLU

Lunch

Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond

I maj 2001 instiftade Lantmännen och LRF gemensamt ”Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond för forskning och studier avseende kooperativ förnyelse”. Stiftelsen grundades för att hedra Olle Hakelius arbete inom lantbrukskooperationen. Olle Hakelius hade då bland annat varit ordförande i Lantmännen, vice ordförande i LRF, ordförande i Stiftelsen Lantbruksforskning (1995–2001), ordförande i Cogeca och dessutom hade han varit ordförande för ett stort antal bolag inom Lantmännengruppen som Cerealia och Svalöf Weibull.

Stiftelsen Lantbruksforskning fick förtroendet att administrera stiftelsen som haft som ändamål att lämna stipendier till främjande av vetenskaplig kooperativ forskning och studier rörande lantbrukskooperativa företags förnyelse och utveckling för stärkande av primärproduktion. Syftet var att uppnå förbättrad konkurrenskraft och marknadsanpassning i kooperativa företag, i Sverige och internationellt. Sedan 2001 har stiftelsens styrelse beviljat totalt 15 projekt. Olle Hakelius gick bort 2014 och fick alltså vara med om att lejonparten av de stiftelsefinansierade projekten genomfördes.

Projektet “Förnyelse av kooperationen” 

Det sista projektet som beviljades av stiftelsen, 2015, heter ”Förnyelse av kooperationen”, och har genomförts av Karin Hakelius, Olle Hakelius dotter. Projektet fokuserar dels på medlemmarnas möjlighet att få en överblick av vad som händer i stora kooperativa företag, dels på de förtroendevaldas roll, det vill säga att fatta beslut i medlemmarnas intresse. De företag som har ingått i studien är Arla Foods, Lantmännen och Södra skogsägarna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress