Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse
finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Här har vi samlat nyheter, pressmeddelanden och publikationer.

Nyhetsbrev #1 2017

Många och oväntade smaker i kyckling

Strukturkalkning försvårar inte fosforupptaget för grödan

Från forskning till nytta – länken som håller

Utlysningen om lantbrukets djur stänger 13 januari, 15.00

Nyhetsbrev #6 2016

Avtal med Källsjö mejeri om forskningsfinansiering

Nyhetsbrev #5 2016

Bara vissa rapssorter gynnas av honungsbin

Nyhetsbrev #3 2016

Enkel metod för att underhålla diken

Tidigt etablerad fångstgröda skyddar morötter mot insekt

Visuell identitet

Stiftelsen gratulerar doktor Victor Guamán Sarango

Logotyp

Nyhetsbrev #1 2016

Så kan utsläpp från växthus minimeras

Mer grön rehabilitering med tydlig kravspecifikation

Så kan vi upptäcka och undvika VTEC

Fosforförluster från jordbruksmark

1,9 miljoner till fyra trädgårdsprojekt

Utlysning för de nationella fältförsöken 2016 är under beredning

Lantbruk & trädgård 2030

Internationell kartläggning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn
E-postadress