Stiftelsen Lantbruksforskning
Hem/För sökande/Tidigare program/Företagande/Artiklar
Tillväxt & lönsamhet: Så skriver du din ansökan

Ansökningar inom programmet "Lantbrukets hållbara tillväxt och lönsamhet" följer inte Stiftelsen Lantbruksforsknings ordinare ansökningsförfarande. Istället får samtliga sökande skriva en kortfattad projektplan under hösten. Ett antal av de sökande uppmanas sedan att i ett andra steg, till våren, skicka in en komplett ansökan. Vi har fått frågor kring förfarandet och här kommer därför ett förtydligande.


Så skriver du en projektplan för en första ansökan till programmet ”Lantbrukets hållbara tillväxt och lönsamhet”

Projektplanen, som elektroniskt skall bifogas din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem, skall omfatta maximalt 8 000 tecken inklusive blanksteg (cirka två A4-sidor).

Projektplanen, liksom ansökan, skall skrivas på svenska. Planen skall grundas på följande innehåll:

  • Bärande projektidé
  • Bakgrund, syfte, metoder, tillvägagångssätt och resultatförmedling som du anser kan ha betydelse för bedömningen av din bärande projektidé. Detta kan vara: att studien inkluderar faktisk samverkan med näringen, samverkan mellan flera universitet, gärna internationell samverkan, och/eller att den inkluderar relevanta och unika frågeställningar, perspektiv och/eller angreppssätt. 
  • Övergripande och ungefärliga ekonomiska, resursmässiga, tidsmässiga och personalmässiga planer och tankar 
  • Din meritförteckning biläggs projektplanen (meritförteckningen räknas inte in i projektplanens 8000 tecken).

Planeras för flera projektdeltagare räcker det med bifogad meritförteckning för huvudsökanden.

Forskningsprogrammet hittar du här

Ansökan gör du i Stiftelsen Lantbruksforsknings elektroniska ansökningssystem

Välkommen med din ansökan!


| Mer
Denna sida är uppdaterad den 19 September 2011
Filtrera på år:
9/3/2015:
Gården som klassrum
vinjett
Stiftelsen Lantbruksforskning | 105 33 Stockholm | 0767-75 35 42 | tw:@Lantbruksforskn | bg: 5813-0832 | org.nr: 802013-8221 | webbansvarig: Johan C Thorburn