Stiftelsen Lantbruksforskning
Hem/För finansiärer/Finansiärer per forskningsprogram
Finansiärer per forskningsprogram

Stiftelsen Lantbruksforskning finansieras av lantbruksnäringen, både direkt och indirekt via återförda miljöskatter. De nedanstående organisationerna medverkar i finansieringen av stiftelsens forskningsprogram.

Bioenergi

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Eko

2013 gör Stiftelsen Lantbruksforskning en särskild programövergripande satsning på ekologisk produktion och konsumtion. Satsningen är på totalt 12,5 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor kommer från Forskningsrådet formas och 500 000 kronor kommer från Krav.

Krav

Statlig finansiering genom Forskningsrådet formas

Företagande (inklusive arbetsmiljö samt tillväxt och lönsamhet)

LRF försäkring (arbetsmiljö)

Lantmännen ekonomisk förening

LRF

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Kött

För köttforskningsprogrammet görs ett avdrag med 1 krona per gris och lamm samt med 5 kronor per slaktat nötkreatur hos anslutna företag.

Alviksgårdens lantbruks AB

Dahlbergs

Dalsjöfors slakteri

Delsbo slakteri

Ello i Lammhult

Ginsten slakteri

KLS Ugglarps AB

Norrbottensgården slakteri

NyhlénsHugosons

Närkes slakteri

Scan AB

Skövde slakteri  

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Livsmedel

Forskningsprogrammet Tvärlivs finansieras tillsammans med:

Stiftelsens finansiering kommer från LRF och från stiftelsens eget kapital.

Mjölk

För mjölkforskningsprogrammet görs ett avdrag på avräkningspriset med 0,5 öre per kg invägd mjölk hos anslutna företag.

Arla foods AB

Gefleortens mejeriförening

Gäsene mejeriförening

Norrmejerier ekonomisk förening

Sju gårdar

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Potatis

FoU potatis

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Slaktfjäderfä

Svensk fågel service AB

Stiftelsen svenska kycklinguppfödare

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Socker

Betodlarna

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Trädgård

Statliga medel via Jordbruksverket

Vall- och grovfoder

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Växtförädling

Forskningsrådet Formas

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

Växtodling (inklusive fältförsök & metodutveckling och fosfor)

För forskning inom växtodling samt fältförsök och metodutveckling förmedlar anslutna företag 0,2% av företagets inköpsvärde på spannmål, oljeväxter och trindsäd.

Mineralgödselföretagen betalar 6,5 kronor per ton mineralgödsel som säljs av företaget i Sverige. 

Berte qvarn

Buttle foder & spannmål

Dalviks kvarn

DLA agro Sverige (mineralgödsel)

European Fertilizer AS (mineralgödsel)

Farina

Fodercentralen

Fole kvarn

Forsbecks 

Gullviks/Bröderna Berner handels (mineralgödsel)

AB Hjalmar Möller

Hörby lantmän 

JHL

AB Johan Hansson

Kalmar lantmän

KLF

Knislingeortens lagerhusförening

Lantmännen

Lovanggruppens handelshus

Skånefrö

Slöinge lantmän

Strängnäs Valskvarn

Svenska foder

Söderslätts spannmålsgrupp

Södra Åby lokalförening

Tyringe lokalförening

Vallberga lantmän

Varaslättens lagerhusförening

Värmlant

Yara (mineralgödsel)

Återförda miljöskatter via Jordbruksverket

| Mer
Denna sida är uppdaterad den 05 March 2014


Stiftelsen Lantbruksforskning | 105 33 Stockholm | 0767-75 35 42 | tw:@Lantbruksforskn | bg: 5813-0832 | org.nr: 802013-8221 | webbansvarig: Johan C Thorburn