Stiftelsen Lantbruksforskning
Hem/För finansiärer/Stiftelsens privata finansiärer
Stiftelsens privata finansiärer

Stiftelsen lantbruksforsknings grundfinansiering kommer från lantbruksnäringen. De nedanstående organisationerna medverkar i finansieringen. 

Ekologisk produktion och konsumtion

2013 gjorde Stiftelsen lantbruksforskning en särskild programövergripande satsning på ekologisk produktion och konsumtion. Satsningen är på totalt 12,5 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor kommer från Forskningsrådet formas och 500 000 kronor kommer från föreningen Krav.

Krav

Matfågel

Svensk fågel och stiftelsen svenska kycklinguppfödare bidrar tillsammans med 600 000 kronor per år.

Svensk fågel service AB

Stiftelsen svenska kycklinguppfödare

Mejerier

Anslutna mejerier gör ett avdrag på avräkningspriset med 0,5 öre per kg invägd mjölk.

Arla foods AB

Gefleortens mejeriförening

Gäsene mejeriförening

Norrmejerier ekonomisk förening

Sju gårdar 

Potatis

FoU potatis bidrar med 200 000 kronor per år.

Slakterier

De slakterier som är anslutna till stiftelsens insamlingsmodell gör ett avdrag med 1 krona per gris och lamm samt med 5 kronor per slaktat nötkreatur.

Alviksgårdens lantbruks AB

Dahlbergs

Dalsjöfors slakteri

Delsbo slakteri

Ello i Lammhult

Ginsten slakteri

KLS Ugglarps AB

Norrbottensgården slakteri

NyhlénsHugosons

Närkes slakteri

Scan AB

Skövde slakteri

Socker

Svenska Betodlarna bidrar med 500 000 kronor per år.

Betodlarna

Spannmål och mineralgödsel

De företag som anslutit sig till insamlingsmodellen förmedlar 0,2% av företagets inköpsvärde på spannmål, oljeväxter och trindsäd till stiftelsen.

Mineralgödselföretagen betalar 6,5 kronor per ton mineralgödsel som säljs av företaget i Sverige. 

Berte qvarn

Buttle foder & spannmål

Dalviks kvarn

DLA agro Sverige (mineralgödsel)

European Fertilizer AS (mineralgödsel)

Farina

Fodercentralen

Fole kvarn

Forsbecks 

Gullviks/Bröderna Berner handels (mineralgödsel)

AB Hjalmar Möller

Hörby lantmän 

JHL

AB Johan Hansson

Kalmar lantmän

KLF

Knislingeortens lagerhusförening

Lantmännen

Lovanggruppens handelshus

Skånefrö

Slöinge lantmän

Strängnäs Valskvarn

Svenska foder

Södra Åby lokalförening

Tyringe lokalförening

Vallberga lantmän

Varaslättens lagerhusförening

Värmlant

Yara (mineralgödsel)

Trädgård

Flera företag inom trädgårdsnäringen finansierar en specialutlysning inom trädgård 2015 med tillsammans 400 000 kronor. Forskningsrådet Formas står för statlig medfinansiering om 1,5 miljoner kronor.

Elsanta

Kalmar Ölands trädgårdsprodukter

Mellansvenska odlare

Odlarlaget

Äppelriket

| Mer
Denna sida är uppdaterad den 07 October 2015


Stiftelsen Lantbruksforskning | 105 33 Stockholm | 0767-75 35 42 | tw:@Lantbruksforskn | bg: 5813-0832 | org.nr: 802013-8221 | webbansvarig: Johan C Thorburn