Veteplantor Var Istock 1162492706

Hållbar utveckling av det svenska lantbruket

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning. Det stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Läs mer om oss
Aktuella utlysningar

Animalieproduktion 2.0 - Forskning för animalieproduktionens ökade konkurrenskraft, hållbarhet och resiliens

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser 9 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner från Sveriges djurbönder, till forskning för animalieproduktionens ökade konkurrenskraft, hållbarhet och resiliens där forskningens resultat bör kunna ge direkt nytta för den enskilde lantbrukaren.

klocka ikonÖppnar:

2024-06-20

Kategori:

Riktade Utlysningar

Framtidens jordbruks- och miljöteknik

Stiftelsen JTI utlyser härmed forskningsmedel för en riktad satsning om 20 miljoner kronor. Utlysningen är en del av Stiftelsen JTI:s (S-JTI) strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027. Nytt för i år är att Stiftelsen JTI accepterar overhead om max 50% påslag.

klocka ikonÖppen:

105 dagar till

kalender ikonSök senast:

2024-09-30

Kategori:

Riktade Utlysningar

Integrerat växtskydd för ökad konkurrenskraft

Stiftelsen Lantbruksforsknings utlyser 8 miljoner kronor till forskning inom integrerat växtskydd i ett förändrat klimat där forskningens resultat bör kunna ge ökad lönsamhet och konkurrenskraft för den enskilde lantbrukaren. Redan kända problem men även förutspådda problem, baserade på såväl omvärldsbevakning som tidigare forskning, kan ligga till grund för projekten.

klocka ikonÖppen:

66 dagar till

kalender ikonSök senast:

2024-08-22

Kategori:

Riktade Utlysningar

Till alla utlysningar
Nyheter
Hoskord Istock 521909089

FRÅGA EXPERTEN: Bevattning viktig för avkastningen på vall

Nya fältförsök visar att vallens avkastning vid bevattning var störst på förstaskörden medan proteinhalterna var högre i både andra, tredje och fjärde skörden.

Läs mer
Kvinna Man Hund Fyrhjuling Istock 1434023704

2023 års verksamhetsberättelse är här

I Stiftelsen Lantbruksforsknings "Verksamhetsberättelse och projektkatalog" finns möjlighet till fördjupning i alla slutgodkända projekt under året. Nyckeltalen beskriver årets verksamhet och vd:s samt forskningschefens sammanfattningar ger fördjupning.

Läs mer
Man I Traktor Istock 489255170

Stiftelsen JTI utlyser medel till forskning om framtidens jordbruks- och miljöteknik

Stiftelsen JTI utlyser 20 miljoner kronor för en riktad satsning inom målområdet teknik. Det sker inom ett strategiskt program om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027. Nytt för i år är att Stiftelsen JTI accepterar en overhead om max 50 procents påslag.

Läs mer
Höstkorn 20231115 Lars Persson O 20 20 472

Forskare har hittat ny jordlevande algsvamp

Forskare har funnit en ny algsvamp som infekterar rötterna hos korn. Fyndet som gjorts inom forskningsprojektet “Nya rotsjukdomar i korn och vete – okända hot mot svensk spannmålsodling” har nyligen publicerats i Journal of Fungi.

Läs mer
Se alla nyheter
Pressmeddelanden
Martin Moraeus Ordf Slf 1500 800

Martin Moraeus är ny styrelseordförande för Stiftelsen Lantbruksforskning

LRF:s riksförbundsstyrelse har utsett en ny ordförande för Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse. Det blir Martin Moraeus som tillträder och ersätter Lena Åsheim som haft uppdraget de senaste åtta åren.

Läs mer
Mjolkglas Haller Glass 1587258 1920

Ny forskning om produktion och konsumtion av mjölk

Nya resultat visar bland annat att näringstäthet är en lämplig indikator i livscykelanalyser, gårdar med idisslare bidrar med ekosystemtjänster, vidare att mjölkgårdar har högre kolinlagring i jordarna än andra driftsinriktningar och fodereffektivitet är ett säkrare mått för att minska klimatpåverkan än metanutsläpp vid avel på mjölkkor.

Läs mer
Vinter Gård Åkrar Istock 1193328082

40 miljoner till behovsdriven lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning delar ut strax under 40 miljoner kronor till 14 projekt i 2023 års öppna utlysning inom livsmedel samt klimat och miljö. Forskningen syftar till konkret nytta, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges lantbrukare. 

Läs mer
Projektdatabasen
Se alla projekt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på Linkedin