Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Stiftelsen Lantbruksforskning instiftades av LRF 1986. Från och med 1996 är det lantbrukarna själva som finansierar forskningen, i huvudsak genom avdrag på avräkningen. Stiftelsen har finansierat drygt 1 500 forskningsprojekt under de första 30 åren.