Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Sveriges lantbrukare tar ett stort ansvar för att lantbruket ska utvecklas positivt, det är de som står för stiftelsens grundfinansiering och vi är ett verktyg för de ska nå framgång. Ett stort antal organisationer tar ansvar för att samla in forskningsmedel och stiftelsen får även statlig medfinansiering.