Kvinna Man Hund Fyrhjuling Istock 1434023704

Utlysningar

Alla tillgängliga forskningsmedel anslås här på webbplatsen i form av utlysningar. All information om varje utlysning hittar du här.

Aktuella utlysningar

Öppna utlysningen 2024

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom Stiftelsens två fokusområden: Livsmedel respektive Klimat & miljö. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Företagande och hållbarhet ska genomsyra alla projekt som beviljas medel.

klocka ikonÖppen:

9 dagar till

kalender ikonSök senast:

2024-06-04

Kategori:

Öppna Utlysningar

Integrerat växtskydd för ökad konkurrenskraft

Stiftelsen Lantbruksforsknings utlyser 8 miljoner kronor till forskning inom integrerat växtskydd i ett förändrat klimat där forskningens resultat bör kunna ge ökad lönsamhet och konkurrenskraft för den enskilde lantbrukaren. Redan kända problem men även förutspådda problem, baserade på såväl omvärldsbevakning som tidigare forskning, kan ligga till grund för projekten.

klocka ikonÖppen:

88 dagar till

kalender ikonSök senast:

2024-08-22

Kategori:

Riktade Utlysningar

Till alla utlysningar
Mjolk Kanna Glas Istock 535489242

Utlysningarna delas in i följande kategorier

  • Öppna utlysningar
  • Riktade utlysningar
  • Specialutlysningar

Flera utlysningar i samma kategori kan vara aktuella samtidigt. En begränsad grupp organisationer kan söka medel i de riktade utlysningarna. I de öppna utlysningarna och specialutlysningarna kan alla med tillräckliga kvalifikationer söka. I normalfallet innebär detta att huvudsökande ska vara disputerad. 

Läs mer

Prenumerera på våra utlysningar!

Så söker du forskningsmedel
Grasstra Vattendroppe Istock 1450426637

Söka forskningsmedel

Här hittar du instruktioner och hjälpmedel som du behöver för ansökan och rapportering. När du är klar att påbörja din ansökan loggar du in i ansökningssystemet. Gör gärna det i god tid.

Söka forskningsmedel
Handbok Ill Ny

Handboken

I handboken har vi samlat information som underlättar när du ska söka medel från stiftelsen och när du ska slutrapportera. Läs gärna igenom handboken innan du påbörjar din ansökan.

Handboken
Vag Farist Istock 000086353841 Medium

Frågor och svar

Som ett komplement till Handboken har vi samlat de vanligaste frågorna kring våra utlysningar och ansökningar till dem. Sök svar på dina frågor här. Hittar du det inte är du varmt välkommen att kontakta vår support.

Frågor och svar
Andra stiftelser som Stiftelsen Lantbruksforskning administrerar
Gardar I Landskap Istock 165126390

E H Hügoths stiftelse

E H Hügoths stiftelse delar årligen ut bidrag för högre studier i lantbrukets ekonomi, marknadsföring eller förvaltning samt anslag för främjande av för lantbruket betydelsefull försöksverksamhet.

Läs mer om EH Hügoths stiftelse här
Rundbalar Balvagn Istock 695390324

Stiftelsen JTI

Stiftelsen JTI öppnar utlysningar för forskning och utveckling inom jordbruks- och miljöteknik. Missionen är att satsningarna inom effektivitet och hållbarhet inom en tioårsperiod har åstadkommit en väsentlig förbättring för Sveriges lantbrukare.

Läs mer om JTI
Rectangle 7

Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning finansierar hästforskning i Sverige och Norge. Stiftelsen Lantbruksforskning var en av grundarna när Stiftelsen Hästforskning instiftades 2004. I dag har de båda stiftelserna ett nära samarbete och administreras av kansliet för Stiftelsen Lantbruksforskning..

Gå till Stiftelsen Hästforskning
Allt om utlysningar
Far Farnat Istock 1179785997

Beredning och bedömning

Våra bransch- och beredningsgrupper bedömer ansökningar med avseende på nytta för näringen och vetenskaplig kvalitet. Styrelsen tar beslut.

Beredning och bedömning
Vetekorn I Hander Istock 621360430

Mer om våra utlysningar

Läs mer om fokusområden i den årliga öppna utlysningen, programmen för de riktade utlysningarna samt specialutlysningar.

Mer om våra utlysningar
Hoskord Istock 521909089

Sverigeförsöken

Sverigeförsöken är ett samlat namn för den regionala fältförsöksverksamheten i Sverige som avser officiella försök.

Sverigeförsöken