Falt Host Istock 1415784088

Hållbar utveckling av det svenska lantbruket

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning. Det stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Läs mer om oss
Nyheter
F%C3%A4ltf%C3%B6rs%C3%B6k 10

FRÅGA EXPERTEN: Så kan långliggande försök förutspå framtiden

De långliggande försöken som SLU har kan hjälpa både forskarna och växtodlarna att förutspå hur växtodlingen kan förändras av ett förändrat framtida klimat.

Läs mer
Sol Tidigvår Fält Frost Istock 1133522769

Vårens utlysningar är på väg

Just nu pågår förberedelser på stiftelsens kansli för nya utlysningar. Under våren kommer årets öppna utlysning, men även en riktad utlysning inom integrerat växtskydd och även en utlysning från Stiftelsen JTI.

Läs mer
Faltforsok

Sverigeförsökens försöksrapport för 2023 är här

Varje år kommer en gedigen rapport med alla resultat från Sverigeförsöken och nu är 2023 års rapport här.

Läs mer
Spegelvand Godselspridning Istock 1041935106

6 miljoner till forskning om växtnäring till spannmål

Stiftelsen Lantbruksforsknings styrelse har fattat beslutet att tre projekt beviljas medel om knappt 6 miljoner kronor i den riktade utlysningen om växtnäring till spannmål.

Läs mer
Se alla nyheter
Pressmeddelanden
Mjolkglas Haller Glass 1587258 1920

Ny forskning om produktion och konsumtion av mjölk

Nya resultat visar bland annat att näringstäthet är en lämplig indikator i livscykelanalyser, gårdar med idisslare bidrar med ekosystemtjänster, vidare att mjölkgårdar har högre kolinlagring i jordarna än andra driftsinriktningar och fodereffektivitet är ett säkrare mått för att minska klimatpåverkan än metanutsläpp vid avel på mjölkkor.

Läs mer
Vinter Gård Åkrar Istock 1193328082

40 miljoner till behovsdriven lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning delar ut strax under 40 miljoner kronor till 14 projekt i 2023 års öppna utlysning inom livsmedel samt klimat och miljö. Forskningen syftar till konkret nytta, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges lantbrukare. 

Läs mer
Faltforsok

Bättre förmåga till svensk livsmedelsförsörjning med ökad finansieringen av fältförsöken

Stiftelsen Lantbruksforskning höjer nu basfinansieringen till Sverigeförsöken från 10 miljoner till 12 miljoner kronor per år under sex år, vilket möjliggör större fokus på svenska växtodlingsförhållanden och utvecklingen av svenskt lantbruk i en orolig värld.

Läs mer
Projektdatabasen
Se alla projekt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Aktuella utlysningar
Till alla utlysningar
Följ oss på Linkedin