Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

10 000 djurägare med i en enkät om hot mot lantbrukare

I SLU-projektet Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - Lantbruksföretagarnas perspektiv har man nu tillfrågat 10 000 djurägare om deras erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Stiftelsen Lantbruksforskning är huvudfinansiärer för projektet, som startades 2018. 

- Vi hoppas på stort gensvar på enkäten. Det är angeläget att kartlägga området, både för företagarnas verksamhet och på ett personlig plan. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa tryggare förutsättningar att driva en hållbar djurproduktion, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och ansvarig för studien i ett pressmeddelande

Syftet med studien är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och analysera konsekvenserna för individerna som arbetar. Målsättningen är att för en djupare insikt och i förlängningen hitta lösningar. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev