Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

12 miljoner till forskning för hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion

Stiftelsen Lantbruksforskning, i samarbete med Formas, öppnar en utlysning om sammanlagt ca 12 miljoner kronor till forskningsprojekt inom trädgård. Utlysningen är en del av en större strategisk trädgårdssatsning. Trädgårdsnäringen har bidragit med 2 miljoner till denna utlysning.

Det övergripande målet i utlysningen är att projekten ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion och relaterade värdekedjor. Trädgårdssektorn har en stor utvecklingspotential och efterfrågan av svenska produkter ökar. Samtidigt behöver vi intensifiera arbetet med att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningarna.

- Utlysningen ger en viktig stimulans till forskningen så att den kan möta de behov och utmaningar som finns inom sektorn, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Kjell Malmlöf.

Utlysningen öppnar den 28 augusti och ansökningarna måste vara inne senast den 11 oktober

Prenumerera på vårt nyhetsbrev