Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

​13 projekt fick medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning delar ut 36 miljoner kronor till 13 projekt i 2021 års öppna utlysning. På måndagens styrelsemöte beslutades det att sex projekt inom animalieforskning, tre projekt inom vegetabilieforskning samt fyra projekt inom området klimat och miljö, får medel.

- Forskning som finansieras av Stiftelsen ska var av högsta relevans för lantbruksnäringen, det är därför roligt att se en så stor bredd på projekten som finansieras i år, säger Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning.

Nedan följer en lista på samtliga projekt som fick medel. Projektnumret som börjar med O kan användas för sökningar i vår projektbank om man vill läsa mer, lantbruksforskning.se/projektbanken.

Livsmedel animalier                         

O-21-20-616, Söka vägar till ekonomiskt hållbar lammköttsproduktion med hjälp av en expertpanel, Mikaela Jardstedt, SLU, 757 000 kr

O-21-20-619, Bekämpning av kolibacillos hos fjäderfä: åtgärder för att förebygga utbrott

Ingrid Hansson, SLU, 2 995 000 kr

O-21-20-623, Förbättrad diagnostik för att kontrollera och förebygga infektioner med Lawsonia intracellularis, en bakterie som orsakar stora kostnader för grisproduktionen, Magdalena Jacobson, SLU, 3 085 000 kr

O-21-20-626, Lågt smittryck – en förutsättning för friska grisar och låg antibiotikaförbrukning, Magdalena Jacobson, SLU, 3 008 000 kr

O-21-20-631, Kolugnt i stallet med avelsarbete och automatisk registrering av kors beteende, Anna Silvera, SLU, 2 684 000 kr

O-21-20-635, Mindre mjölkkobesättningars roll i en hållbar och robust svensk livsmedelsförsörjning, Lisa Ekman, SLU, 2 768 000 kr

Livsmedel vegetabilier

O-21-20-615, Stinksotens olösta gåtor: vad beror den ökade förekomsten på och hur motståndskraftigt är vårt vete?, Therese Bengtsson, SLU, 2 996 000 kr

O-21-20-628, Ökad odlingssäkerhet i höstraps med fokus på rapssjukdomar

Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB, 2 983 000 kr

O-21-20-636, Samodling för mer hållbar rapsodling, Georg Carlsson, SLU, 2 976 000 kr

Klimat och miljö

O-21-23-617, Åtgärder i jordbruksdiken i Sverige: utvärdering av ekologisk och kemisk status och vattenkvalitet på avrinningområdesnivå i nuvarande och framtida klimat, Magdalena Bieroza, SLU, 2 999 000

O-21-23-618, Glyfosatfritt vallbrott utan ökat växtnäringsläckage, Helena Aronsson, SLU, 2 958 000 kr

O-21-23-622, Strukturkalkning – tidpunktens betydelse och de långsiktiga effekterna, Lisbet Norberg, SLU, 2 983 000 kr

O-21-23-624, Optimering av svämtäcke som biofilter för minskad avgång av växthusgaser och ammoniak från gödsellager, Kristina Mjöfors, RISE, 2 899 000 kr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev