Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

1,5 miljoner delades ut i Stiftelsen Lantbruksforsknings vallutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning har utlyst medel för en kunskapssammanställning på området vall. Sammanställningen ska vara till nytta för näringens olika aktörer på kort och på lång sikt och bidra till att identifiera glapp och överlapp i befintlig forskning på området. Kunskapsöversikten ska utgå ifrån ett strikt foderperspektiv men omfatta såväl odlingen av vall som processerna fram till foderbordet.

De som nu fått medel är ett stort forskarteam som sträcker sig över flera institutioner på SLU och flera avdelningar på RISE, samt företaget Mårten Lidfeldt AB. Johanna Wallsten på SLU är huvudsökande.

Projektet har fyra delar; växtodling, skörd och konservering, fodervärde till olika djurslag och ekonomi och tilldelades 1,5 miljoner.

R-21-41-605
Vallen i nordiskt perspektiv
Johanna Wallsten, SLU
1 494 000 kronor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev