Bild på kor

50 miljoner till jordbruks- och miljöteknik – Stiftelsen JTI öppnar utlysningar för forskning och utveckling

jtiwebb.jpg

Stiftelsen JTI väljer att satsa på öppna utlysningar till forskning och utvecklingsprojekt inom jordbruks- och miljöteknik. Detta genom ett samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning. Under 2019 kommer de första utlysningarna öppna, efter behovsanalys med företag och myndigheter inom området.

- Vi är exalterade över satsningen på jordbruks- och miljöforskning – genom att öppna utlysningar kan vi dra vårt strå till stacken för en mer hållbar värld. Det är stora ord, men det är faktiskt vad det här är, säger Wictoria Bondesson, ordförande för Stiftelsen JTI.

2016 sålde Stiftelsen JTI industriforskningsinstitutet JTI AB, vilket senare blev en del av RISE Research Institutes of Sweden AB - enheten för Jordbruk och livsmedel. Sedan dess har de två systerstiftelserna Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning (SJMF) och Stiftelsen JTI varit djupt engagerade med att se över stiftelsernas framtida roll för att främja utvecklingen av jordbruks- och miljöteknik. Efter att ha studerat olika alternativ har styrelserna beslutat att övergå till öppna utlysningar genom att inleda ett samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning.

- Efter styrelsernas omfattande analys i syfte att anpassa och modernisera verksamheten har vi funnit att den aktör som är mest lämpad att administrera ett system med öppna utlysningar är Stiftelsen Lantbruksforskning. I december slöt vi därför ett avtal med Stiftelsen Lantbruksforskning som handlar om att under en tio-årsperiod använda stiftelsens kapital i enlighet med vårt ändamål - jordbruks- och miljöteknik, vilket vi anser är ett eftersatt forskningsområde, berättar Wictoria Bondesson.

Lovisa Forssell, ordförande SJMF:

- Genom öppna utlysningar kan vi bli tydligare och spetsigare i vår beställning av relevant forskning. Stiftelsen Lantbruksforskning har den erfarenhet och kapacitet som behövs för att på bästa sätt genomföra utlysningarna och vi ser fram emot ett nytt samarbete och arbetssätt.

Christian Nyrén, vd för Stiftelsen Lantbruksforskning:

- Den här strategiska satsningen tillsammans med Stiftelsen JTI ligger helt i linje med vår vision att vara näringens samlande kraft för behovsdriven forskning, säger.  Vi har en lång erfarenhet av att jobba med forskningsfinansiering som syftar till att öka lantbrukets lönsamhet och hållbarhet.
Nyheter
Frigaende Honor Svenska Agg 2

Tidigare och tätare diagnostik samt avmaskning minskar mängden parasiter hos värphöns

Spolmask kan orsaka försämrad hälsa och välfärd hos värphöns, särskilt vid hög parasitbörda. Forskare vid SLU har nu tagit fram en ny metod för diagnostik och bidragit till förbättrat kontrollprogram.

Läs mer
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer