Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Beslut i öppna utlysningen 2015: 16 nya projekt

16 nya projekt beviljas medel i öppna utlysningen 2015.

Fokusområde företagande

O-15-21-565
"Byråkratin i lantbruket belastar och kostar" 
Christina Lunner Kolstrup, SLU
3 088 000 kronor 

O-15-21-571
"Gräsbaserad effektiv nötkreatursproduktion- effekter på ekosystemtjänster och ekonomi"
Christel Cederberg, Chalmers
1 203 780 kronor

O-15-21-567
"Hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk"
Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad
1 951 836 kronor

O-15-21-585
"Benchmark för framgångsrik företagsledning"
Ove Karlsson, SLU
3 067 720 kronor  

Fokusområde energi & biomassa 

O-15-22-561
"Pilotstudie av tillväxtdynamik under olika planteringsförband och omloppstid för poppelplanteringar"
Birger Hjelm, SLU
1 239 588 kronor 

Fokusområde klimat & miljö 

O-15-23-569
"Använd fångrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P"
Linda Tufvesson, SLU
2 974 264 kronor  

O-15-23-552
"Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark- kunskapsbank och modellering"
Thomas Kätterer, SLU
2 918 821 kronor  

O-15-23-573
"Lantbrukaren som vattenförvaltare - rätt diagnos, lämplig plats, effektiv åtgärd"
Faruk Djodjic, SLU
2 843 352 kronor  

Fokusområde livsmedel (animalier) 

O-15-20-587
"Nytt mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor (Nordic Dairy Cattle)"
Britt Berglund, SLU
5 334 573 kronor  

O-15-20-563
"Nya behandlingsmetoder för att minska tillväxthämning hos grisar med spiroketal diarré"
Anna Rosander, SLU
3 095 235 kronor  

O-15-20-559
"Hållbart djurfoder med alger och musslor" 
Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
3 364 000 kronor  

O-15-20-546
"Förläng hållbarhet på mjölk och öka lönsamheten" 
Maria Glantz, Lunds universitet
2 995 000 kronor 

Fokusområde livsmedel (vegetabilier) 

O-15-20-578
"Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter" 
Mariann Wikström, Agro plantarum
2 455 150 kronor  

O-15-20-557
"Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige" 
Erik Andreasson, SLU
1 900 000 kronor  

O-15-20-576
"Ny teknik för grobarhetsbedömning av spannmål"
Thomas Börjesson, Agroväst
1 334 532 kronor  

O-15-20-566 
"Interaktiv jordartskarta"
Kristin Piikki, SLU
900 000 kronor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev