Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Beslut i specialutlysningen inom trädgård: 4 nya projekt

Fyra nya projekt beviljas medel i specialutlysningen inom trädgård.

S-15-56-589
”Övervakning av Drosophila Suzukii och riskbedömning för svensk bärodling” 
Teun Dekker, SLU 
400 000 kronor 

S-15-56-588
”Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i svensk äppelproduktion”
Helene Larsson Jönsson, SLU 
980 000 kronor

S-15-56-596
”Utveckling av färskskördad åkerböna/bondböna till den svenska och internationella marknaden”
Fredrik Fogelberg, JTI
320 000 kronor

S-15-56-595
”Förbättrad precision vid applicering av växtskyddsmedel i fruktodlingar”
Klara Löfkvist, JTI 
200 000 kronor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev