Bild på kor

Agria: Nytt forskningsprojekt hjälper grisar vid avvänjning

grisar_nyhetsbrev_2_2017.jpg

Agria Djurförsäkring är en av våra finansierar och idag har de uppmärksammat ett projekt som fick medel i vår öppna utlysning i december. Per Wallgren på SVA ska forska inom ramen för projektet Inför ändrad lagstiftning - avvänjning av grisar utan zinkoxid kräver nya strategier. Agria ställde tre frågor till Per Wallgren.

Varför valde du det här ämnet?

Avvänjningen är en besvärlig period för smågrisar eftersom det ofta blir en hastig övergång från en mjölkbaserad till en spannmålsbaserad diet. Det medför en stor belastning på bakterierna i tarmfloran som dittills varit specialiserad på att använda mjölk. Ett vanligt sätt för att stabilisera tarmfloran kring avvänjning är idag att blanda in zinkoxid i fodret, men detta har förbjudits från och med juni 2020 inom EU och ska därmed fasas ut.

Hur ska det gå till?

Vi har två vägar att gå.  Dels vill vi dokumentera utfasningen av zinkoxid i ett antal besättningar och värdera de åtgärder som görs i samband med detta för att identifiera goda exempel på management, foderrecept och strategier för utfodring som förebygger avvänjningsdiarré. 

Utöver det dokumenterar vi tarmfloran med hjälp av metagenomiska analyser, det betyder att vi sekvenserar hela tarmfloran och mäter mångfalden i tarmfloran. Mångfalden skyddar tarmfloran genom att göra det svårt för nya bakterier att komma in. Detta kallas för protection by competition. 

Foderomställningen vid avvänjning gör att många bakterier får det svårt med den nya dieten och de kan därför slås ut. Det gör att mångfalden och därmed skyddet mot elaka bakterier minskar. Vi vill hitta metoder som bevarar mångfalden i tarmfloran så mycket som möjligt i samband med avvänjning. Detta blir också ett objektivt sätt att visa vilka åtgärder som är effektiva och lovande att använda för att förebygga avvänjningsdiarré i framtiden. 

Vad är ditt mål? 

Vårt mål är att förse lantbrukare, rådgivare och veterinärer med bra information för hur man ska förebygga avvänjningsdiarré. En viktig milstolpe är naturligtvis juni 2022 när zinkoxiden förbjuds, men vårt arbete sträcker sig längre än så.

Läs hela pressmeddelandet. 

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer