Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Bättre gödsling med ny algoritm för automatisk kvävefördelning

I ett resurseffektivt jordbruk som är miljömässigt och ekonomiskt hållbart är precisionsodling en självklarhet. Forskaren Kristin Piikki på SLU jobbar i ett projekt som stöds av Stiftelsen Lantbruksforskning med att få fram ekonomiskt och miljömässigt optimal kvävegiva. 

Genom Target-N-algoritmen ska lantbrukaren få hjälp med att fördela kvävegivan på fälten. Projektet är ett samarbete mellan SLU och Hushållningssällskapet.

- Vi använder drönare utrustade med avancerade sensorer över många olika växtodlingsförsök för att samla stora mängder data som sedan används för att ta fram modeller som vi kan tillämpa på satellitdata. På det sättet blir vägen mellan försök och forskning till tillämpning i praktiken väldigt kort och snabb. Vi tror att detta är en bra procedur för effektiv utveckling av nya metoder för precisionsodling, förklarar Kristin Piikki i ett pressmeddelande.

Hur lönsam modellen är, ska forskarna utreda och det är ungefär ett år kvar på projektet. Redan nu lanseras den första versionen av modellen, lagom till årets intensiva växtodlingssäsong. Lantbrukarna som vill ta del av modellen behöver inte skaffa sig någon ny utrustning om de redan idag varierar kvävet på fälten. Kvävefördelningsmodellen som forskarteamet tagit fram kan testas på cropsat.se

Läs mer på SLU:S webbplats.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev