Bild på kor

Beslut i öppna utlysningen 2015: 16 nya projekt

Rödklöver-Karl-Åke-Nilsson-7836326856.jpg

16 nya projekt beviljas medel i öppna utlysningen 2015.

Fokusområde företagande

O-15-21-565
"Byråkratin i lantbruket belastar och kostar" 
Christina Lunner Kolstrup, SLU
3 088 000 kronor 

O-15-21-571
"Gräsbaserad effektiv nötkreatursproduktion- effekter på ekosystemtjänster och ekonomi"
Christel Cederberg, Chalmers
1 203 780 kronor

O-15-21-567
"Hållbara affärsmodeller inom svenskt lantbruk"
Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad
1 951 836 kronor

O-15-21-585
"Benchmark för framgångsrik företagsledning"
Ove Karlsson, SLU
3 067 720 kronor  

Fokusområde energi & biomassa 

O-15-22-561
"Pilotstudie av tillväxtdynamik under olika planteringsförband och omloppstid för poppelplanteringar"
Birger Hjelm, SLU
1 239 588 kronor 

Fokusområde klimat & miljö 

O-15-23-569
"Använd fångrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P"
Linda Tufvesson, SLU
2 974 264 kronor  

O-15-23-552
"Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark- kunskapsbank och modellering"
Thomas Kätterer, SLU
2 918 821 kronor  

O-15-23-573
"Lantbrukaren som vattenförvaltare - rätt diagnos, lämplig plats, effektiv åtgärd"
Faruk Djodjic, SLU
2 843 352 kronor  

Fokusområde livsmedel (animalier) 

O-15-20-587
"Nytt mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor (Nordic Dairy Cattle)"
Britt Berglund, SLU
5 334 573 kronor  

O-15-20-563
"Nya behandlingsmetoder för att minska tillväxthämning hos grisar med spiroketal diarré"
Anna Rosander, SLU
3 095 235 kronor  

O-15-20-559
"Hållbart djurfoder med alger och musslor" 
Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
3 364 000 kronor  

O-15-20-546
"Förläng hållbarhet på mjölk och öka lönsamheten" 
Maria Glantz, Lunds universitet
2 995 000 kronor 

Fokusområde livsmedel (vegetabilier) 

O-15-20-578
"Spridningsvägar och prognos för Acrothecium-röta i lagrade morötter" 
Mariann Wikström, Agro plantarum
2 455 150 kronor  

O-15-20-557
"Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige" 
Erik Andreasson, SLU
1 900 000 kronor  

O-15-20-576
"Ny teknik för grobarhetsbedömning av spannmål"
Thomas Börjesson, Agroväst
1 334 532 kronor  

O-15-20-566 
"Interaktiv jordartskarta"
Kristin Piikki, SLU
900 000 kronor

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer