Bild på kor

Beslut i riktade utlysningen till regionala forskningsfinansiärer

BA_N4K7-Calle-Bredberg-vattendrag-i-jordbrukslandskap_regionala_utlysningen.jpg

Fyra projekt har beviljats medel i den riktade utlysningen till regionala forskningsfinansiärer

Styrelsen har beviljat fyra ansökningar i den riktade utlysningen till regionala forskningsfinansiärer:

R-16-62-605
Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN)
Torkel Ekman, SLU, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

R-16-62-606
Agrovästs nöt-och lammköttsprogram
Mats Emilson, Agroväst livsmedel AB

R-16-62-607
Forskning och innovation Vreta kloster
Helene Oscarsson, Sankt kors fastighetsaktiebolag, Vreta kluster

R-16-62-608
Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat
Lisa Germundsson, SLU, Omvärld Alnarp, Partnerskap Alnarp

Projekten beviljades 250 000 kronor vardera.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer