Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Beslut i specialutlysningen om lantbrukets djur

Två projekt beviljas 700 000 kronor vardera i vinterns specialutlysning om lantbrukets djur.

Upptäcka ledåkommor hos avelstjurar

I det ena projekten ska forskare vid SLU och SVA genomföra en pilotstudie för att utveckla och utvärdera en diagnostisk ultraljudsmetod för ledåkommor hos avelstjurar. Målet är att metoden ska bli ett redskap för utvärdering av ortopedisk hälsa som kan läggas till existerande hälsoundersökning av avelstjurar. Genom att upptäcka tjurar med ledåkomma kan de exkluderas från fortsatt avel med mindre lidande och en hållbar köttproduktion som resultat. 

S-17-20-786
”Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder hos nötkreatur fokuserat på tjurar av köttras”
Kerstin Hansson, SLU.

Räfflade golv för att undvika halkolyckor 

I det andra projektet ska forskare vid SLU och Växa Sverige använda sensorteknik, 3D-teknik och höghastighetsfilmning med reflekterande markörer i ett rörelselabb för att undersöka hur olika varianter av rillning – räfflor i golvet – påverkar nötkreaturs risk att halka. Halkiga golv ökar risken för fallolyckor som kan orsaka traumatiska skador, med försämrad fertilitet hos mjölkkor som följd eller i värsta fall med dödlig utgång.

S-17-20-784
”Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; minskar rillning halkrisken på betonggolv?”
Christer Bergsten, SLU.

Finansiering från Agria djurförsäkring

Specialutlysningen om lantbrukets djur finansieras av Agria djurförsäkring. Utöver att finansiera årets specialutlysning avsätter Agria djurförsäkring 4 promille av premieintäkterna inom lantbruksområdet till forskning genom Stiftelsen Lantbruksforskning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev