Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Beslut i riktade utlysningen till regionala forskningsfinansiärer

Fyra projekt har beviljats medel i den riktade utlysningen till regionala forskningsfinansiärer

Styrelsen har beviljat fyra ansökningar i den riktade utlysningen till regionala forskningsfinansiärer:

R-16-62-605
Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN)
Torkel Ekman, SLU, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

R-16-62-606
Agrovästs nöt-och lammköttsprogram
Mats Emilson, Agroväst livsmedel AB

R-16-62-607
Forskning och innovation Vreta kloster
Helene Oscarsson, Sankt kors fastighetsaktiebolag, Vreta kluster

R-16-62-608
Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat
Lisa Germundsson, SLU, Omvärld Alnarp, Partnerskap Alnarp

Projekten beviljades 250 000 kronor vardera.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev