Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Debattartikel i Jordbruksaktuellt

Lantbrukaren Martin Krokstorp har i Jordbruksaktuellt 22/2 2021 skrivit en intressant krönika om vikten av att utveckla sin växtodling. Han skriver att det har blivit ett stort glapp mellan akademi och näringen eftersom det, som han beskriver, har tagits ett stort kliv bort från tillämpad forskning. Han nämner Stiftelsen Lantbruksforskning som en av de instanser där forskare kan söka medel, men att det är svårt att få anslag för projekt med praktisk nytta. Vi har svarat på hans artikel i Jordsbruksaktuellt. 

"Det här stämmer inte alls med Stiftelse Lantbruksforsknings verksamhet. Vår paroll är ”nytta för näringen” och vi finansierar både fältförsök och tillämpad och behovsdriven forskning. Stiftelsen Lantbruksforskning är dessutom lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Förutom finansiering från Formas, finansieras stiftelsen av medel från lantbrukarna själva. I projekten som får medel av oss ska det, förutom disputerade från ett lärosäte, också finnas med representanter från näringen."

Lär hela artikel på Jordbruksaktuellt. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev