Bild på kor

Eve Roubinet ska skriva en syntesrapport om integrerat växtskydd

Eve Roubinet, forskningssekreterare.jpg

Stiftelsen Lantbruksforskning har finansierat ett stort antal projekt om integrerat växtskydd. Nu ska forskningen sammanfattas i en syntesrapport.

Filosofie doktor Eve Roubinet har anställts som forskningssekreterare på Stiftelsen Lantbruksforskning för att göra en större sammanfattning av forskning kring integrerat växtskydd, IPM, finansierad av stiftelsen och av Jordbruksverket. I uppdraget ingår att följa upp hur forskningsresultaten har spridits och om de har kommit till användning i praktiken. Syntesrapporten kommer att tryckas och presenteras vid ett seminarium under andra kvartalet 2017. En motsvarande rapport över forskning kring fosforförluster togs fram under 2015.

Fosforförluster från jordbruksmark

Fransk agronom, svensk doktor

Eve Roubinet är utbildad agronom vid École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse. I våras disputerade hon vid SLU i Ultuna. I avhandlingen kommer hon bland annat fram till att bladlusangrepp kan minskas om spindlar och jordlöpare i sädesfälten gynnas. 

"Food webs in agroecosystems – implications for biological control of insect pests"

Eve Roubinet kommer att arbeta på stiftelsen till och med den 10 april 2017 och nås på

eve.roubinet@lantbruksforskning.se

Arbetet med syntesrapporten finansieras av Jordbruksverket.

Nyheter
Madrid DSC 3689

Hållbarhet för djurproduktion på europeisk nivå

En workshop i Madrid om hållbarhet i framtiden med goda exempel från europeisk djuruppfödning ger deltagarna perspektiv. Men också samsyn om att lokala förutsättningar skapar olika produktionsformer. 

Läs mer
Sugga Smagrisar Lampa Istock 1304836262

Så hindras resistenta bakterier från att växa i grisbesättningar

Ny doktorsavhandling visar att tidig upptäckt och snabba kontrollåtgärder är effektiva för att motverka resistenta bakterier i grisbesättningar.

Läs mer
Potatis Självplock Istock 1599724659

Drivkrafter och ekonomiska effekter för lantbrukares företagsutveckling 

Att satsa på att bredda lantbruksföretagandet med alternativa verksamheter, som till exempel turism kan skapa positiva effekter som högre nöjdhet, social hållbarhet och för mjölkgårdar även en tydlig ekonomisk fördel. 

Läs mer