Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Eve Roubinet ska skriva en syntesrapport om integrerat växtskydd

Stiftelsen Lantbruksforskning har finansierat ett stort antal projekt om integrerat växtskydd. Nu ska forskningen sammanfattas i en syntesrapport.

Filosofie doktor Eve Roubinet har anställts som forskningssekreterare på Stiftelsen Lantbruksforskning för att göra en större sammanfattning av forskning kring integrerat växtskydd, IPM, finansierad av stiftelsen och av Jordbruksverket. I uppdraget ingår att följa upp hur forskningsresultaten har spridits och om de har kommit till användning i praktiken. Syntesrapporten kommer att tryckas och presenteras vid ett seminarium under andra kvartalet 2017. En motsvarande rapport över forskning kring fosforförluster togs fram under 2015.

Fosforförluster från jordbruksmark

Fransk agronom, svensk doktor

Eve Roubinet är utbildad agronom vid École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse. I våras disputerade hon vid SLU i Ultuna. I avhandlingen kommer hon bland annat fram till att bladlusangrepp kan minskas om spindlar och jordlöpare i sädesfälten gynnas. 

"Food webs in agroecosystems – implications for biological control of insect pests"

Eve Roubinet kommer att arbeta på stiftelsen till och med den 10 april 2017 och nås på

eve.roubinet@lantbruksforskning.se

Arbetet med syntesrapporten finansieras av Jordbruksverket.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev