Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Lena Åsheim invald i KSLA:s styrelse och Thorsten Rahbek belönas med medalj

Stiftelsen Lantbruksforsknings ordförande Lena Åsheim valdes den 13 december in i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens styrelse. Samtidigt belönades vår beredningsledamot Thorsten Rahbek med Anders Elofsons medalj. 

KSLA välkomnar Lena Åsheim till styrelsen och skriver på sin webbplats

"I sin nuvarande roll som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Lantbruksforskning har Lena en nyckelposition i utvecklingen av forsknings- och innovationssystemet inom och i anknytning till den kommande arenan för livsmedelsbranschen Sweden Food Arena."

Vi på Stiftelsen Lantbruksforskning tycker att det är mycket roligt att vår ordförande fått detta hedervärda uppdrag. 

Thorsten Rahbek sitter i vår beredning för vegetabilier och belönas med Anders Elofsons medalj för hans insatser för att förbättra den svenska fröodlingen och den biologiska mångfalden. I ett pressmeddelande skriver KSLA som motivering till utnämningen:

"Thorsten Rahbek Pedersen har utvecklat den svenska fröodlingen genom att bland annat driva olika projekt för att höja skördenivån i vallfröodling, till exempel projektet ”Vallfrö 10 000” i samverkan med Svensk Raps och Sveriges Fröodlarförening och projektet ”Mångfald på slätten”. Det syftade till att i slättbygd öka förekomsten av vanliga pollinatörer, som olika humlearter, för att gynna produktionen. Han har även utrett orsaker till bidöd och sambandet med användningen av neonikotinoider.

Thorsten Rahbek Pederson har en förmåga att involvera både odlare och rådgivare i arbetet med att förbättra fröodlingen och den biologiska mångfalden. Han verkar också för att locka media till dessa sakområden och figurerar ofta i radio och i TV. Även som chef för Jordbruksverkets Rådgivningsenhet Söder har han fortsatt sitt engagemang och intresse för vallodlingen. Med sin breda och djupa kunskap fungerar han som en värdefull kontaktyta mellan forskning och rådgivning."

Prenumerera på vårt nyhetsbrev