Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Ny utlysning för forskning om grödor för nya proteinfoderkällor

Idag startade en ny utlysning för, Grödor för nya proteinfoderkällor som tillgodoser begränsande aminosyror i en balanserad och optimerad foderstat. Det är en samverkanssatsning mellan vegetabilie- och animalieforskning.

Den aktuella utlysningen riktas främst mot framtagande av nya sorter av befintliga grödor eller genom nya grödor, som har ett högt tillgängligt innehåll av de aminosyror som är begränsande för djurslaget i fråga, samt fördelaktigt, med positiva egenskaper för smaklighet och djurhälsa. Projekt som genererar en produkt av behandling av befintliga grödor, vallar, eller biprodukter för utvinnande av högvärdigt protein för animaliefoder omfattas till viss del förutsatt att framställningskostnad inte överstiger ekonomiska vinningen i att använda produkten i foderstaten.

Läs mer och ansök.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev