Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Ny utlysning inom programsatsningen Sustainable Diets

Stiftelsen Lantbruksforskning satsar ytterligare 300 000 tillsammans med Formas inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel i vår pågående strategiska programsatsning Sustainable Diets. De som fått pengar inom det programmet, kan söka dessa extra medel.

Sustainable Diets är ett program där fem olika projekt fått medel till forskning för ett hållbart lantbruk. FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling uttrycker ett mål om tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk.Dessa fem forskningsprojekt syftar tillsammans till att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar mjölkproduktion och att öka kunskapen om hur mejeriprodukter bidrar till en balanserad och näringsrik kost för konsumenterna. 

Läs mer om den nya satsningen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev