Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Nya ledamöter i branschgrupperna

Stiftelsens branschgrupper, som bedömer ansökningar i öppna utlysningens steg 1, är beslutade för i år. Fem ledamöter är nya.

Branschgruppen för livsmedel har fått två nya ledamöter:

  • Elisabet Rytter, representant för näringen
  • Kajsa Petersson, lantbrukare

I branschgruppen för energi & biomassa är tre ledamöter nya:

  • CG Pettersson, representant för näringen
  • Per-Ove Persson, rådgivare
  • Ulf Jobacker, representant för näringen

Nytt för i år är att ansökningar inom fokusområdena företagande och klimat & miljö hanteras av branschgruppen för energi & biomassa. 

Mer om branschgrupperna med komplett förteckning över ledamöter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev